Isten hozta a KFL honlapján! Sikeres tájékozódást, eredményes kutatást kívánunk!


A levéltár működésének, az iratok ismertetésének és főegyházmegyénk történetének széles körű és igen sokrétű információs anyagát tartalmazza 2002 óta működő honlapunk, melyet többször is jelentősen átalakítottunk, és rendszeresen bővítünk. Böngészését ezért valamennyi kutatónk, ügyfelünk, ill. levéltárunk vagy főegyházmegyénk iránt érdeklődő személy számára ajánljuk. Bízunk benne, hogy a különféle keresések során hasznos iránytűnek bizonyul, és megfelelő eligazítást ad látogatóink számára.
Tájékoztatásként jelezzük, hogy a megjelenő információs tartalom összeállítása során meghatározó szerepe volt a következő, korábban már nyomtatásban is megjelent levéltári kiadványoknak:

 

 

 

 

 
  • A Kalocsai Érseki Levéltár. Levéltárismertető. Szerkesztették: Lakatos Adél, Lakatos Andor, Szabó Attila. Kalocsa, 2002. (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 2.) 341 pp.
  • Lakatos Andor: A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára (repertórium). Kalocsa, 1998. (Kalocsai Múzeumi Értekezések 4.) 174 pp.
  • A Kalocsai Érseki Tartomány térképeinek katalógusa 1-2. A Kalocsai Érseki Gazdasági Levéltár térképei No. 1-től No. 826-ig. Összeállította: Dóka Klára, Budapest, 1990. (Magyarországi Egyházi Levéltárak Térképei XIV.) 214, 273 pp.
  • A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye történeti sematizmusa 1777-1923. Szerkesztette: Lakatos Andor, Kalocsa, 2002. (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 3.) 486 pp.

Az említett könyvekről részletes ismertető is található a Kiadványok, bibliográfia című oldalon. Élve a digitális megjelenés nyújtotta technikai lehetőségekekel, honlapunkon természetesen a kiadványok javított, továbbfejlesztett változata olvasható.
A könyveken kívül kéziratos (nyomtatásban nem publikált) levéltári segédleteink nagyobb részét is elérhetővé tettük honlapunkon, ezt az anyagot az újabb jegyzékek feldolgozásával rendszeresen frissítjük.
A 2010-től Drupal alapra helyezett honlap fejlesztésében fontos szempont volt, hogy igyekeztünk nagyobb hangsúlyt fektetni a tematikus kutatási segédletekre (tekintettel kutatóink-ügyfeleink érdeklődésére, a családkutatások és helytörténet hangsúlyos szempontjaira), és ennek megfelelően törekedtünk újabb tartalmakat-olvasmányokat közzé tenni. Felkészültünk az "e-kutatás" korára, az ezzel kapcsolatos új igényekre is, és szeretnénk kutatóink-ügyfeleink körét az Internet használatával - regisztrált felhasználókként - tovább bővíteni, valamint számukra egyre több forrásunk elérését biztosítani. A történeti sematizmus 18-20. századi anyagának közlésével-továbbfejlesztésével pedig főegyházmegyénk szervezetéről-tisztségviselőiről és a papi életutakról kívánunk hasznos adatokkal szolgálni.

Visszajelzéseket, véleményeket szívesen fogadunk levéltárunk e-mail címén.