ACATHOLICA

Névváltozatok, rokonság: Acatholici, Haeretici, Nazareni, (Cultus Divinus, Generalia)
Keresőszavak: másvallásúak, nem katolikusok, protestánsok, izraeliták, görögkeletiek, nazarénusok, kordaviselők
A sorozat ismertetése: Acatholica, azaz "nem katolikus" tárgyszó alatt gyűjtötték össze a másvallásúakkal kapcsolatos ügyiratokat, s a sorozatot kézenfekvő módon vallásonként további tételekre bontották. Az iratok nagyobb részét az egyházmegye településeiről származó jelentések alkotják, melyek az egyes felekezetek, gyülekezetek számáról, tagjairól, s a velük kapcsolatos konfliktusokról tájékoztatnak számszerű adatokkal és részletes szöveges beszámolókkal. A konfliktusokból néha perek is adódtak. Előfordulnak helytartótanácsi leiratok, később minisztériumi tájékoztatások is a másvallásúak jogi helyzetéről, a velük kapcsolatos követendő magatartásról, továbbá különféle kiadványok hitelvi-hitvédelmi kérdésekben, s a tárgyra vonatkozó újságkivágások, sajtóhírek is megtalálhatók.
További tagolódás, tételek:

Kordaviselők "szektája" 1818-1836, 0,10 ifm, latin, (magyar). A ferences harmadrendből, Frankovits Mihály küllődi "együgyű legénytől" eredt a kordaviselők önkéntes remete mozgalma. A Frankovitscsal kapcsolatban lefolytatott vizsgálat teszi ki az iratanyag zömét, a mozgalom Küllőd és Csantavér mellett Béregen, Őrszálláson, Topolyán terjedt, de Szabadkán és Zomborban is előfordult.
    Nazarénusok 1855-1912, 0,10 ifm, magyar (német, latin)
    Zsidók 1791-1865, 0,06 ifm, latin.
    Görögkeletiek 1732-1865, 0,20 ifm, latin.
    Protestánsok általában (1640, 1691, 1712) 1731-1833, 0,17 ifm, latin. ·
    Protestánsok gyülekezetenként 1731-1787, 0,17 ifm, latin. (Harta 1731-1784, Ordas 1784-1785, Csanád 1782, Kiszács 1784, Kiskőrös 1753-1782, Glosan (Futak) 1779-1785, Petrovácz 1746-1783, Uszód 1761-1782, Vadkert 1747-1787.)
    Foktői protestánsok 1731, 1752-1788, 0,18 ifm, latin, magyar. Az anyag zöme az 1760-as évekből való, amikor a falu összetűzésbe került az érsekkel. 1767-ben vizsgálták ki a "zendülést", és a lelkészt is leváltották.
    Acatholica vegyes iratok (Haeretici) 1875-1986, 0,04 ifm, magyar, (latin). Külön tételt nem alkotó kisegyházakkal, szektákkal (benne pl. metodisták, ókatolikusok is) kapcsolatos iratok.

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: