AJÁNLÁSOK

1915-1990, 3,56 ifm
Névváltozatok, rokonság: Ajánlás, Ajánlatok, ld. még Personalia
Keresőszavak: pártfogás, támogatás
Nyelv: magyar
A sorozat ismertetése: Általában személyek, ritkábban testületek, szervezetek kértek támogató sorokat az érsektől a legkülönfélébb ügyekben. A leggyakrabban állások betöltésével, munkalehetőséggel kapcsolatos kérések fordulnak elő, tisztviselőket, tanárokat, művészeket, orvosokat találhatunk a kérelmezők között, de még gyógyszerészüzlet indításához, újságíráshoz, hitelek elnyeréséhez is kértek pártfogást... Kisebb részben különféle kedvezmények, segélyek, nyugdíjak, ösztöndíjak elnyeréséről esett szó. Az egyes aktákban személyenként megtalálhatók a támogatást kérő levelek, azután az érsekek ajánló sorai az illetékeseknek, végül az ügy kimenetelét, az ajánlásra érkezett választ is gyakran megtalálhatjuk. Az iratanyag döntő része, kb. 3 ifm az 1920-as, 30-as évekből, Zichy Gyula érsek idejéből való. Ez az anyag a mennyiségét tekintve is figyelemre méltó, s az akták imént említett precíz vezetése miatt a kutatásokhoz is remek alapot ad. Az eddigiekben mellőzött anyag kutatását részletes személynévmutatóval lehetne segíteni. A zömében alfabetikus rendben tárolt iratok közé intézmények, szervezetek nevei is "keveredtek" néhány esetben, pl. apácák kértek támogatást gyűjtésükhöz, vagy programot, meghívót küldtek bizonyos rendezvényekre. Ezek az iratok nem egészen illenek a sorozat eddig ismertetett profiljához, s átmenetet képeznek az 1945 után bekövetkezett jelentésváltozáshoz, amikor az ajánlások iktatási címszót egyre tágabban értelmezték. Egyre több ajánlat, tevékenység hirdetése érkezett, az érsekségtől elsősorban megrendeléseket várva, s ez az iratanyag végül az ajánlatok tárgyszó használatához vezetett. A megmaradó, de számukban jelentősen lecsökkent ajánlások jellege is megváltozott, általában egyházi munkahelyek betöltésére, egyházi iskolákba történő felvételre korlátozódik, de előfordul külföldre szakadt magyarok hazatéréséhez vagy büntetés végrehajtás csökkentéséhez adott ajánlás is.
További tagolódás, tételek:

    Ajánlások 1896, 1915-1944, 3,36 ifm (Alfabetikus rendben A-tól Zs-ig)
    Ajánlások 1947-1990, 0,20 ifm (Időrendben)

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: