Az e-kutatás szolgáltatás ismertetője

E-KUTATÁS, MATRICULA-HISTORIA-ONLINE SZOLGÁLTATÁS KALOCSÁN

A KFL e-kutatás, matricula-historia online szolgáltatása alapvetően levéltári forrásokról készült digitális képfelvételek böngészését-kutatását teszi lehetővé az Internet segítségével. A levéltárak világában járatos kutatók számára "digitális mikrofilmezéshez" is hasonlíthatnánk a folyamatot, hiszen nem szöveges adatbázisok (átírt források vagy metaadatok) keresésére-használatára nyílik lehetőség, hanem az eredeti források képi másolatának olvasására, ahogy az tulajdonképpen a mikrofilm-olvasó berendezések esetében is történt.