BÁCSI FŐESPERES/ ARCHI-DIACONUS BÁCSIENSIS (1777-1923)

Paulus HÁZY (1777-1780) Sacrae Sedis Consistorialis Assessor
Emericus VAJKOVICS (1781) SS. Theologiae Doctor, Archi-Episcopi Colocensis in Spiritualibus Pro-Vicarius, uti et Studii Archi-Episcopalis Colocensis Pro-Director
Martinus TAKÁCS (1782-1790) Canonicus Theologus, SS. Theologiae Doctor, et Sacrae Sedis Consistorialis Assessor (1782) in Studio Archi-Episcopali Colocensi Professor (1782-1784) Ladislai e Comitibus a Kollonitz de Kollegrad Archi-Episcopi in Spiritualibus Vicarius, et Causarum Auditor Generalis (1789)
Josephus LAKNER (1791-1794) Abbas Infulatus S Gregorii de Colocza, Proto-Notarius Apostolicus, Inclyti Comitatus Bacsiensis Tabulae Iudiciariae Assessor
Andreas FOGARASSI (1795-1799)
Georgius TAMÁSI (1800)
Stephanus SZALAY (1801-1802)
Stephanus KATONA (1803) Abbas S. Petri de Bodrogh-Monostor, AA. LL. et Philosophiae Doctor, I. Regni Hungariae Historiographus, Metropol. Eccles. Colocen. Bibliothecae Praefectus
Adalbertus VOJNITS (1804-1805)
vacat (1807-1808)
Uriel David UJVÁRY (1809) AA. LL. et Philosophiae Doctor, ac S. Sedis Consistorialis Assessor
Joannes KOVÁTS (1811-1813) S. Sedis Consistorialis Assessor
Josephus e Liberis Baronibus BERNÁTFFY de Olovátz (1814-1816) AA. LL. et Philosophiae, ac Juris Ecclesiastici Doctor, Seminarii Cleri Junioris Colocensis et Bácsiensis, ac una Domus Presbyterorum Deficientium ad S. Carolum Boromaeum Rector, et in Lyceo A-Episcopali Coloc. Eloquentiae Sacrae, et Sacrarum Caeremonarium Professor, I. Comitatuum Bács et Bodrogh articulariter unitor. Tabulae Judiciariae nec non S. Sedis Consistorialis Assessor, ac in eadem Sacra Sede Matrimoniorum, et Religiosae Professionis Defensor
Joannes BAJZIK (1817-1819) AA. LL. et Philosophiae, ac SS. Theologiae Doctor, in Archi-Episcopali Lyceo Coloc. Theologiae Dogmaticae et Polemicae Professor, M. E. Coloc. Bibliothecae Praefectus, S. Sedis Consistorialis Assessor (1817) ac in eadem S. Sede Advocatus Pauperum (1817-1818)
Josephus HORVÁTH (1821) Seminarii Colocensis et Bácsiensis Cleri Junioris, ac una Domus Deficientium Presbyterorum ad S Carolum Borromaeum Rector, nec non S. Sedis Consistorialis Assessor
Paulus SZUTSITS (1822) Abbas S. Aegidi de Simighio, II. Comitatuum Bács, et Bodrogh artic. Unitorum Tabulae Judiciariae, nec non S. Sedis Consistorialis Assessor
Wenceslaus THUEGUTH (1823) Abbas S Abrahae de Valle Ebron, Seminarii Colocensis et Bácsiensis Cleri Junioris, ac una domus Deficientium Presbyterorum ad S. Carolum Boromaeum Rector, nec non S. Sedis Consist. et Incl. Com. Syrmiensis Tab. Jud. Assessor
Michael CSUPOR (1824-1827) Praepositus inful. S. Nicolai extra muros Albae Regalis, I. Comitatus Borsodiensis Tabulae Judiciariae, et S. Sedis Consistorialis Assessor, et Synodalis Examinator (1824) A-Eppalis Civ. Colocensis Parochus (1824-1826) M. E. Colocensis Can. Poenitentiarius, Comitatus Posegani Tab. Jud. assessor (1825) II. Comitatuum Bács, et Bodrogh articular. unitorum, Borsodiensis item, et Posegani Tabulae Judiciariae Assessor (1827)
Stephanus CSAUSZ (1828-1831) Domini Petri Klobusiczky de Eadem Archi-Episcopi Colocensis, et Bácsiensis a Latere Canonicus, SS. Theologiae Baccalaureus, II. Comitatuum Ugocsa, item Bács, et Bodrogh articular. unitorum Tabulae Judiciariae, et S. Sedis Consistorialis Assessor, et Synodalis Examinator
Georgius GIRK (1832-1837) Petri Klobusiczky, Archi-Episcopi Colocensis a Latere Canonicus, SS. Theologiae Doctor, S. Sedis Consistorialis Assessor, et Synodalis Examinator (1832) I. Facultatis Theologicae in Regia Scientiarum Universitate Pesthiensi Membrum Collegiatum (1833)
Jacobus REIN (1838) I. Comitatus Syrmiensis Tabulae Judiciariae, ac S. Sedis Consistorialis Assessor, et Synodalos Examinator
Joannes NEHIBA (1839-1840) Seminarii Cleri Junioris ad S. Carolum Borromaeum Rector, una Domus Presbyterorum Deficientium Praefectus AA. LL. et Philosophiae, ac SS. Theologiae Doctor, in Archi-Episcopali Lyceo Colocensi Institutionum Theologicarum, et Dogmaticae, ac Polemicae Theologiae Professor P. O., I. Facultatis Theologicae ad Regiam Scientiarum Universitatem Pestiensem Membrum Collegiatum, II. Comitatuum Bács et Bodrogh art. unitorum, item Syrmiensis, et Tolnensis, Tabulae Judiciariae ac S. Sedis Consistorialis Assessor, et Synodalis Examinator
Franciscus Xav. GÖBEL (1841-1844) II. Comitatuum Bács et Bodrogh art. unitorum, item Posegani, ac Torontalensis Tabulae Judiciariae, et S. Sedis Consistorialis Assessor, et Synodalis Examinator (1841) Abbas B. M. V. de Ugra (in Dioec. M. Varad.) (1844)
Josephus KORSÓS (1845-1848) Canonicus Poenitentiarius, II. Comitatuum Bács et Bodrogh art. unitorum, item Baranyensis, Verőczensis et Csongradiensis Tabulae Judiciariae, ac S. Sedis Consistorialis Assessor, una Synodalis Examinator (1845) Sacerdos Jubilaris (1847)
Alexander CSAJÁGHY (1851) SS. Theologiae Doctor, I. Facult. Theologicae ad R. Scient. Universitatem Pestiensem Membrum Collegiatum, Dni. Francisci de Nádasd, A-Eppi Colocensis et Bacsiensis a Latere Canonicus, S. Sedis Consistorialis Assessor, et Synodalis Examinator
vacat (1852-1853)
Antonius MARKOVICS (1854) Canonicus Poenitentiarius
Marianus KLASSANOVICS (1855-1857) ad Gymnas. minus Coloc. A-Eppalis in re relig. et morum Commissarius
Josephus KOVÁTS (1858) Abbas de Benedictione Dei, SS. Theologiae Doctor Collegiatus, in Lyceo Archi-Episcopali Colocensi Theologiae Dogmaticae, ac Polemicae Prof. P. O. Seminarii Cleri Junioris A. Dioec. Coloc. ad S. Carolum Borromaeum Rector, una Domus Presbyterorum Deficientium Praefectus, S. Sedis Consistorialis Assessor et Pro-Synodalis Examinator
Antonius BARAKOVICS (1859-1860) Religiosae Professionis et ad Archi-Episcopale Tribunal Matrimoniale Vinculi Matrimonialis Defensor
Joannes ANTUNOVICH (1861-1865) Poenitentiarius (1861) Abbas B. M. V. de Curru seu Kereki juxta fluvium Körös (1864)
Michael KUBINSZKY (1866) Praepositus B. M. V. de Hatvan, Canonicus Theologus, C. R. Capellanus Aulicus ad Honores, in Lyceo A-Eppali Colocensi Theol. Moral. et Pastoralis, eloquentiae item Sacrae, Cathecet. Paedagog. et Methodicae Ord. Professor, Seminarii Cleri Junioris Rector, ac Instituti emerit. et deficient. Presbyterorum Praefectus, Sanctimonialium de Domina Nostra Scholae Sororum Coloc. Confessarius, Pro-Synodalis Examinator, SS. Theol. Doctor Collegiatus
Franciscus LICHTENSTEIGER (1867-1868) D. A-Eppi Colocensis a Latere Canonicus et Cancellariae Director, Coenobii Colocensis Sanctimonialium Scholae Sororum de Domina Nostra Curator et ejatis puellarum Scholae Director (1867) Abbas S. Agustini de Colocza, a Latere Canonicus (1868)
Joannes SCHWERER (1869) in Gymn. maj. Coloc. Archi-Episcopalis in re relig et morum Commissarius, Piarum Fundationum Administrator
Joannes HOPF (1870-1875) Metropolitanae Bibliothecae Praefectus, Rector Altariae S. Josephi de Temesvár, SS. Theologiae Doctor Collegiatus (1870) Pro-Synodalis Examinator (1871-1874) Praeposiitus S. Michaelis de Insula Leporum (1873)
Joannes SCHREYER (1876-1878) Seminarii Cleri Junioris Rector ac Instituti emerit. et deficient. Presbyterorum Praefectus
Georgius BAGÓ (1879-1881) Abbas SS. Apostolorum Petri et Pauli de Tata
Joannes MAJOROSY (1882-1886) Suae Sanctitatis Praelatus Domesticus, Abbas B. V. M. de Curu seu Kereki juxta fluvium Kőrös, A-Eppalis Canonicus a Latere, Cancellariae Director (1882) Consecratus episcopus Tinniniensis, Card. A-Eppi in Pontificalibus Auxiliaris (1886)
Gabriel LATINOVICS de Borsód (1887-1888) Praepositus S. Stephani de Keő ad Tibiscum (1887)
Josephus BENDE (1889-1893) Abbas S. Jacobi de Heremo, Prosynodalis Examinator, SS. Theologiae Doctor Collegiatus (1889) Vinculi Matrimonialis et Religiosae professionis Defensor (1890)
Adalbertus MAYER (1894-1895) Electus Episcopus Bosonensis, Suae Sanctitatis Camerarius ad Honores, Consistorii Praeses, Causarum Auditor Generalis, Dioec. Scholar. Cathol. Inspector supremus, Pro-Synodalis Examinator
Tiburtius BOROMISZA (1899-1902) Abbas de Heővíz, Lycaei A-Eppalis Pro-Director, Seminarii Majoris Rector, Examinatoriae Commissionis Professorum Doctrinae Religionis in Scholis med. applicandorum Praeses, Praefectus Instituti emerit. et deficient. Sacerdotum, Praeparandiarum Coloc. Inspector Immediatus, Moderator Consociationis Sacrae Familiae, Phil. Doctor (1899) Circuli Catholici Colocensis Praeses (1900)
Paulus MACSKOVICS (1903) Praepositus S. Michaelis Archangeli de Insula Leporum, Camerarius Suae Sanctitatis ad honores, Bibliothecae Metrop. Eccl. Coloc. Praefectus, Commissionis Examinatoriae Professorum in Scholis med. applicandorum Membrum, SS. Theologiae Doctor
Petrus ZUNDL (1904-1906) Praepositus S. Sapientiae de Titel, Camerarius Suae Sanctitatis ad honores, Suae Exc. A-Eppi Canonicus a Latere (1904) Exam. Pro-Synodalis, Circuli Catholici Colocensis Praeses (1906)
Augustinus VALIHORA (1907) Praepositus S. Mariae Magdalenae, alias de Magdolin, Canonicus Theologus, Seminarii Majoris Rector, Praefectus Instituti emerit. et deficient. Sacerdotum, Examinator Pro-Synodalis, Defensor vinculi matr. et religiosae professionis, Piarum Fundationum Pro-Administrator, Deputatus pro Autonomico Congressu per Clerum, Colocensium Christianorum Operariorum Unionis Praeses, SS. Theologiae Doctor
Georgius STEÉCZ (1908-1914) Abbas B. M. V. de Szászvár, Deputatus pro Autonomico Congressu per Clerum, Exam. Pro-Synodalis, Phil. et SS. Theol. Doctor (1908) Sectionis scientificae et litt. Societatis S. Stephani membrum (1809) Membrum Consilii a Vigilantia (1911) censor dioecesanus (1912) confessarius Congregationis Pauperum de domina Nostra Ludimagistrarum Colocensium (1913)
Richardus POVISCHIL (1915) Abbas S. Michaelis de Báta, examinator prosynodalis, membrum consilii a vigilantia, censor diocesanus, confessarius Congregationis Pauperum de Domina Nostra Ludomagistrarum Colocensium, Dioecesanus scholarum cath. inspector supremus, SS. Theologiae Doctor
Paulus ÁMON (1919-1921) S. Sanct. praelatus dom., abbas S. Augustini de Colocza, rector semin. centr. Budapestini, canon. theol., exam. prosynod., Dr. theol. et phil.
Conradus RECHNER (1923)