Benedek Elek id.Benedek Elek: (Zenta, 1800. július 11. - Zenta, 1887. január 2.) 1824. október 21.: szent. Káplán. 1838: a kalocsai nagyszeminárium lelki igazgatója. 1847: miskei, 1857: zentai pléb. 1863: apát. Káptalani tisztségei: 1858. november 11.: tb. Munkája: Egyházi beszéd Bende József pléb. beiktatásakor. (Kalocsa, 1860.) Bibliográfia: Szinnyei I. 825. (Kanonokok-1998)

Benedek Alexius, sen., nat. 1800. Jul. 11. Zenta, ord. 1824. Oct. 21. Cooperator. - 1835. M. E. Coloc. Succentor una Conc. 1838. Spirit. Cleri Jun. 1847. Paroch. in Miske. 1850. V.-A.- Diacon. 1857 Paroch. in Zenta. 1858. Canonic. honor. et A.-Eppalis Trib. Matr. Commis. 1860 rursum V.-A.-Diac. 1861 emer.V.-A.-Diac. et A.-Eppalis Tribun. Matrim. Commiss. 1863. AbbasNatae Reginae Angelorum de Kompolth. 1874 Sacerdos Jubilaris. 1880 Nestor Dioec. 1881 in Gymn. ejate A.-Eppalis Commissarius. (Schem. 1887)

Benedek Elek id. (Zenta, 1800. júl. 11. – Zenta, 1887. jan. 2.) 1821-1887, 0,03 ifm /Tan. kalocsai teol. /Inf. 1825-1835. /Végr. 1887. /Massa (Personalia-2002)

Benedek Alexius 52, 86, 90, 113, 120, 122, 214, 223, 244, 268, 316, 317 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: