CAPELLANALIA

1782-1969, 0,18 ifm
Névváltozatok, rokonság: Informationes, Inf. de Cooperatoris, Assignatio, Dispositio, időnként plébániák neve
Keresőszavak: káplánok, segédlelkészek
Nyelv: latin, 1870-es évektől magyar
A sorozat ismertetése: A káplánok ügyeit tartalmazó sorozat a kápláni állomások szervezésével, dispositios, azaz áthelyezési kérdésekkel, panaszokkal, plébános-káplán vitákkal foglalkozó iratokat tartalmaz. Fontos témája a káplánok fizetése, anyagi helyzete, kötelező járandósága, segélyezése.
Az általános, elvi döntéseken, szabályozásokon túl konkrét esetek is előfordulnak. Az iktatás e téren nem következetes, hiszen hasonló konkrét esetek a plébániai iratok, s az egyes papok személyes iratai közé is kerülhettek. Az iratsorozat 1927-1946 között mintegy két évtizedre megszakadt, majd 1946-1969 között is csak néhány irat keletkezett.
Terjedelmi megoszlás: 1782-1866, 0,06 ifm - 1868-1927, 0,1 ifm - 1946-1969, 0,02 ifm

 

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: