CARITAS

1965-1992, 0,48 ifm
Névváltozatok, rokonság: Caritas Internationalis, Caritas Hungarica, Congrua, Püspökkari, Papi Nyugdíj, Központi Szeminárium, Hittudományi Akadémia
Keresőszavak: Europäischer Hilfsfonds, Kirche in Not Ostpriester Hilfe, Renovabis, Magyar Karitász, segélyek, karitatív tevékenység
Nyelv: magyar, kevés német
A sorozat ismertetése: A nemzetközi és a magyar karitász (Caritas Internationalis, Magyar Karitász) tevékenységével, segélyeivel kapcsolatos iratanyagot tartalmazza a sorozat. A Kath. Hilfswerk római és bécsi irodája 1972-ben Europäischer Hilfsfonds néven egyesült és a továbbiakban Bécsben működött. A Caritas Internationalis néven közismert szervezet lényegében osztrák és német egyházi segélyeket közvetített, és tevékenységében fontos szerepe volt 1971-ig Paulai Károlynak, majd az ő halála után Valentiny Géza lett a bécsi iroda vezetője. A Caritas segélyezettjei lehettek papok, ők általában nyugdíjkiegészítést, jövedelemkiegészítést vagy munkájuk megkönnyítésére autót kaptak, de az egyes plébániák, intézmények (egyházi iskolák, szemináriumok) is támogatáshoz juthattak pl. épületfelújítás, vagy ritkábban szociális segély címén.
Az iratok között ennek megfelelően legnagyobbrészt a segélyek küldésének, elosztásának, átvételének elismervényei, jegyzőkönyvei találhatók, s a beszámolók a pénz felhasználásáról. A tervszerű segélyezéshez természetesen előzetes felmérések, igénybejelentések is történtek. Kisebb részt az ügyintéző személyek és a szervezet változásainak aktái is megtalálhatók.
1990-ben, a rendszerváltás után alakult meg a Magyar Karitász és annak megfelelő egyházmegyei szervezete. Csekély terjedelmű iratanyagát a bejegyzéssel kapcsolatos iratok, továbbá az éves jelentések és pénzügyi beszámolók alkotják. Más újabb segélyszervek anyaga is ide került iktatásra, így pl. a Kirche in Not Ostpriester Hilfe (Königstein) és a Renovabis iratai is megtalálhatók.
További tagolódás, tételek:

    · Caritas Internationalis (Nemzetközi Karitász) iratai 1965-1992, 0,44 ifm
    · Magyar Karitász (Caritas Hungarica) iratai 1990-1992, 0,04 ifm

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: