COLLEGIUM GERMANICUM

1742-1950, 0,12 ifm
Névváltozatok, rokonság: Germanicum, Collegium Romanum Germanico-Hungaricum
Keresőszavak: papképzés, szeminárium
Nyelv: latin, majd az 1880-as évektől magyar, kevés német
A sorozat ismertetése: A római német-magyar intézet, a Germanicum nagy hagyományokkal rendelkezett a papképzés terén, és a magyar egyháznak is számos kiválóságot adott. Képzési rendje, fegyelme követendő példája volt a magyarországi szemináriumoknak, színvonalának köszönhetően a "germanista" megnevezés a magyar egyházban is fogalommá vált.
A kollégiummal, illetve a kiküldött növendékekkel kapcsolatos iratok alkotják a sorozatot. Értesítés a rektorok kinevezéséről; az intézményi átszervezésekről, költözésekről; a növendékek felvételével, tanulmányi eredményével, elbocsájtásával kapcsolatos iratok. Kalocsán arra törekedtek, hogy egy növendék az egyházmegyéből mindig legyen a Germanicumban. Érdekes részlet a germanisták 1935-ös, Kalocsán tartott találkozójának iratanyaga, melyben megtalálható az akkor élő és működő egykori germanisták névsora.
Az anyag terjedelmi megoszlása: 1742, 1778-1864, 0,03 ifm - 1867-1950, 0,09 ifm

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: