CONGRUA

1885-1990, 1,95 ifm
Névváltozatok, rokonság: Kongrua, Congrua-ügy, Congrua és Párbér
Keresőszavak: jövedelemkiegészítés, papi fizetés, állami támogatás, korpótlék
Nyelv: magyar, kevés latin
A sorozat ismertetése: A lelkészi fizetések méltó megélhetést biztosító kiegészítését az ún. kongrua-ügyet Trefort Ágoston miniszter kezdeményezte a püspöki karnál 1885-ben. A cél a segélyre szorulók összeírása és az anyagi segítség forrásának meghatározása volt. A kezdődő tárgyalások 1887-ben uralkodói kinevezésre egy vegyes bizottság kezébe kerültek, amely főpapokból (Haynald Lajos, Schlauch Lőrinc, Samassa József ) valamint a központi kormányszervek képviselőiből állt. A vita egy országos és egységes felmérés lehetséges módjáról folyt, s a folyamatot jelentősen lassította, hogy állami részről a végleges rendezést bizonyos kérdések előzetes tisztázásához kötötték. Ilyen kérdések voltak a kegyúri viszony fenntartásának kérdése, az egyházközségi adók nemeinek tisztázása, rendezése, a stólajövedelmek egységesítése.
A háttérben mindvégig ott húzódott a nyíltan fel sem tett kérdés: milyen arányban részesedjék a mindenképpen szükséges lelkészi jövedelemkiegészítés fedezetéből az egyházi nagybirtok ill. az állami költségvetés?
A kongrua rendszerének kialakulásával a 20. sz-ban megjelennek a folyósítások és elszámolások iratai. A támogatást igénylőket nyilvántartották, a plébániák jövedelmeit, a szükséges segélyek mértékének megállapításához időről-időre újra felmérték. A 20-30-as évekből számos ilyen felmérő ív ránk maradt, hasonlóképpen 1946-ból is. Többféle címen is folyósítottak támogatást, létezett lelkészi korpótlék és családi támogatás is. Az érsekség általában a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériummal levelezett kongrua-ügyekben.
A második világháború után, a szocialista Magyarországon is megmaradt az állami segély a lelkészi fizetéseknél, bár eredetileg a támogatás fokozatos leépítését ígérték, végül mégis nagyjából őrizte értékét. Az állami támogatás felhasználásának egyik kikötése volt ekkoriban, hogy a lelkészkedő papság személyi költségeit fedezzék belőle elsősorban. Az 1960-as évektől itt is évtizedes akták találhatók, külön csomókban a kongrua elszámolásokkal, a további folyósítás ügyeivel vagy a kongrua lemondásokkal, ez utóbbiak főleg halálesetek miatt történtek.
Az anyag terjedelmi megoszlása: 1885-1944, 1,03 ifm - 1945-1990, 0,92 ifm

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: