Csápek KárolyCsápek Károly: (Kalocsa, 1832. november 21. - Kalocsa, 1902. június 15.) 1856. július 25.: szent. Káplán Topolyán, Adán, Baján. 1865: akasztói pléb. 1871: espereskerületi jegyző. 1881: esperes. 1885: foktői pléb. 1886: esperes. 1899: kiérd. esperes. 1901: nyugállomány. Káptalani tisztségei: 1898.: tb. (Kanonokok-1998)

Csápek Carolus, nat. 1832. Nov. 21. Coloczae, ord. 1856, Jul. 25. Cooperator in Topolya, Ada, Baja, 1865. Paroch. in Akasztó, 1871. Not. Distr., 1881. Vice-Archi-Diaconus. 1885. Par. in Foktő, 1886. V.-A.-Diac. Distr. Miske 1898. Can. Hon. 1899. emer. V.-A.-Diac. (Schem. 1901)

Csápek Károly (Kalocsa, 1832. nov. 21. – Kalocsa, 1902. jún. 15.) 1856-1908, 0,025 ifm /Inf. 1856-1863. /Nyugdíjazás 1901. /Obitus /Massa, hagyatéki per (Personalia-2002)

Csápek Carolus 53, 88, 120, 129, 131, 152, 192, 304 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: