CULTUS DIVINUS

1747-1992, 1,94 ifm
Névváltozatok, rokonság: Circulares, Diversa, Cultus Divinus Occasionatiae, Casus Violationis Festorum, Sanctificatio Festorum, Specificatio Festorum ld. még Cultus Sanctorum
Keresőszavak: istentisztelet, zsolozsma, liturgia, szertartások, ünnepek rendje, szentségek, ünnepszegés, egyházi zene, Jézus Szíve tisztelete, magyar ünnepek, nagyheti szertartások, lectionarium, misekánon, Proprium Hungariae
Nyelv: latin, magyar, kevés német (részletesebben ld. a tételeknél)
A sorozat ismertetése: Az istentiszteletek, zsolozsmák rendje; a liturgikus tárgyak, ruhák használata, viselése; a liturgia nyelvének kérdései alkotják a sorozat iratait. Ide tartozik természetesen a Rómában meghatározott ünneprend, a római naptár változásai, de az olyan aprólékos, mindennapos kérdések is, mint pl. szükséges-e a keresztelőkút megáldása Pünkösd vigiliáján, szabad-e rádiós istentiszteleti közvetítést hallgatni a vendéglőkben, vagy éppen a keresztelés és utolsó kenet népnyelven történő feladásának, a harangozás rendjének engedélyezése.
Az iratok jelentős része kötődik alkalmi eseményekhez, pl. háború alatti imák elrendelése, búcsújárás betiltása járvány miatt, vasárnapi misék idejének módosítása a képviselőválasztások miatt stb. Az ünnepek jellegzetes csokrát alkotják az uralkodócsaláddal kapcsolatos események (születés, házasság, koronázás, névnap, születésnap), de történelmünk jeles eseményei (Budavár visszafoglalásának 200. évfordulója), nagy személyiségek halála (pl. Deák Ferencé) kapcsán is elrendeltek megemlékező miséket, imákat, könyörgéseket.
A plébániákkal történő levelezésen túl jelentős rész a témával kapcsolatos egyházmegyés "adminisztráció", mikor ki misézzen, ki helyettesítse, képviselje a főpásztort, jelentések Rómának a litániákról, imák, énekek engedélyeztetése.
A liturgia megújításával, a nemzeti nyelv használatának bevezetésével sok munkát adott a II. Vatikáni Zsinat e téren, jelzi ezt az iratok megszaporodó mennyisége is. Megkezdődött a misekánon, az olvasmányok, könyörgések magyar nyelvű fordítása; a fordítás véleményezése; az új könyvek nyomtatása; útmutatók, magyarázatok készítése. Az 1960-80-as évek iratai így újabb tételekre bomlottak: magyar szentek, egyházi zene, nagyheti szertartások, úrnapi körmenet, lectionarium, misekánon, zsolozsma, egyházmegyei liturgikus bizottság.
A sorozat átfedésben van némiképp a Cultus Sanctorum, azaz a szentek tiszteletének, kultuszának anyagával, hiszen a két téma precíz elválasztása szinte lehetetlen.
További tagolódás, tételek:

    · Vegyes iratok 1781-1992, 1,11 ifm latin, 1870-től magyar és latin, 1930-tól magyar
    · Vasárnapok és ünnepek 1747-1928, 0,11 ifm latin, kevés magyar 1900 után (magyar ünnepek, római naptár változásai, ünnepek redukciója, jelentések az ünnepek tartásáról)
    · Ünnepszegések 1767-1853, 0,10 ifm latin (plébániai jelentések, érseki válaszok az ünnepszegések, vasárnapi munkák, böjt megtörése esetén, esetleges közigazgatási eljárások)
    · Jézus Szíve tisztelete 1766, 1816, 1856, 1871-1950, 0,05 ifm latin, 1920-tól kevés magyar (Nagyrészt jelentések a Jézus Szíve ünnepségekről 1899-ből, 1898-ból a litánia engedélyezett magyar nyelvű szövege.)
    · Magyar szentek ünnepei (Proprium Hungariae) 1960-1965, 0,05 ifm magyar (A zsinattal kapcsolatosan a magyar ünnepek alkalmával mondandó zsolozsma, olvasmányok, könyörgések szerkesztése.)
    · Egyházi zene (Cantus ecclesiasticus) 1904-1944, 1967-1985, 0,16 ifm magyar (Népénektár, misepartitúrák.)
    · Nagyheti szertartások 1950-1965, 0,05 ifm magyar
    · Istentiszteleti adatok 1952-1953, 1961. 0,13 ifm magyar (Látogatottság, miserend, egyházmegyés jelentések plébániánként.)
    · Lectionarium szerkesztése 1966-1980, 0,03 ifm magyar
    · Misekánon 1967-1979, 0,04 ifm magyar
    · Zsolozsma 1960-1986, 0,11 ifm magyar (Szövegének fordítása, javításai.)

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: