CULTUS SANCTORUM

1733-1992, 0,92 ifm
Névváltozatok, rokonság: Circulares, Indulgentia, Reliquiae, Máriagyűd, Preces Occasionatiae, Peregrinatio Spiritualis, ld. még Cultus Divinus
Keresőszavak: szentek tisztelete, Mária tisztelet, ereklyék, kegyhelyek, Máriagyűd, Assumptio dogma, csodák jelentése
Nyelv: latin, magyar (részletesebben ld. a tételeknél)
A sorozat ismertetése: A sorozat a szentek, és külön kiemelhetően Szűz Mária tiszteletével kapcsolatos iratokat tartalmazza. A Cultus Divinus irataihoz hasonlóan megtalálhatók az egyházi naptárba történő felvétel; a szentekkel kapcsolatos könyörgések, zsolozsmák, imák engedélyezései; továbbá a velük kapcsolatos búcsúk; a boldoggá és szentté nyilvánítási eljárások kezdeményezése. A kultusz természetesen gyakran tárgyiasult is az idők során, így aztán előfordulnak szobrok, festmények állításával, készítésével, ereklyék, oltárkövek adományozásával, vagy éppen mellképek hordozásával kapcsolatos iratok is.
A szentek közül kiemelhető Mária és Szent István király személye, az ő tiszteletükkel, annak különféle megnyilvánulásával (pl. rózsafüzér, litániák, szent jobb tisztelete) bőségesen foglalkozik az iratanyag. Megtalálhatók a szeplőtelen fogantatás és az assumptio dogmájának iratai, Szent István és Szent László kanonizációjának 800. és 700. évfordulós ünnepségei (1880, 1892), Asztrik apát, első kalocsai érsek, valamint Hám János, Apor Vilmos, Tóth Tihamér boldoggáavatási eljárásának kérelmei.
A sorozat ereklyékkel, kegyhelyekkel kapcsolatos alsorozata tartalmazza az egyházmegyében történő csodák jelentéseit, szent kutak, természetfeletti jelenségek észlelését, vizsgálatát. A máriagyűdi kegyhely iratai egyrészt tartalmazzák a zarándoklatok szervezésének iratait, másrészt a kegyhely és környékének felújításával kapcsolatosak. A Mária-tiszteletről külön egyházmegyei adatgyűjtés is történt, egy tervezett Mária enciklopédia számára.
További tagolódás, tételek:

    · Vegyes iratok 1737-1992, 0,71 ifm latin, 1880-tól vegyesen magyar és latin, 1930-tól túlnyomórészt magyar (1737-1866, 0,10 ifm - 1871-1944, 0,31 ifm - 1945-1992, 0,3 ifm)
    · Reliquiae (Ereklyék, kegyhelyek) 1733-1927, 1950. 0,06 ifm latin, kevés magyar (A Szent Kereszt, szentek és mártírok ereklyéinek beszerzése, hitelesítése, átadása az egyházmegye templomainak, tiszteletük engedélyezése, ill. a velük kapcsolatos csodák jelentései.)
    · Máriagyűdi kegyhely 1927-1940, 0,06 ifm magyar (Zarándoklatok iratai, a kegytemplom és környéke felújítása.)
    · Assumptio dogma (Szűz Mária mennybevétele) 1929-1951, 0,04 ifm magyar, latin (A dogma kérelme, aláírásgyűjtéstől egészen a kimondásáig, új miseszövegek szerkesztése, liturgikus tanács összehívása az ügyben.)
    · Mária enciklopédia 1951-1952, 0,05 ifm magyar (A plébániák jelentése és az egyházmegye összegző jelentése a Mária-tisztelet formáiról egy országos kötet készítéséhez.)

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: