Horváth Sándor

Horváth Sándor: (Komárom, 1723. - Nagyvárad, 1786. augusztus 4.) 1742: jezsuita. Hitszónok Győrben és Nagyszombatban. 1776-ban Patachich Ádám Kalocsára hívta. A szeminárium elöljárója. Később tovább ment Nagyváradra. Káptalani tisztségei: 1777. november 27.: tb. (Kanonokok-1998)
HORVÁTH Alexander Seminarii Junioris Cleri ad S. Caroli Boromaei Praefectus, tiszteletbeli kanonok 1778-1786, Nagyszeminárium igazgatója 1778-1780, egyházmegye határain kívül tartózkodik M. Varadini 1781-1786. 49, 85, 104 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: