O

OESTERREICHER ANTAL (Baja, 1803. dec. 21. - Hódság, 1963. aug. 22.) 1823-1865, 0,03 ifm /Szül. akv-i kiv. 1824. /Isk. biz. Pesti Egyetem jogi kar 1823. /Érseki udvari káplán 1834. /Inf. 1829-50. /Betegség, felmentés esperesi megbízatás, plébánosi feladatok alól 1858-63. /Végr. 1863. /Obitus /Massa
OFFNER RUDOLF paripási káplán, 1942. - /Inf.
OLASZ JÓZSEF ( - 1805?) 1806. - /Végr. /Massa
OLLÉ JÁNOS ( - Pataj, 1793. júl. 12-aug. 27.) 1793. - /Végr. 1793. /Massa
OPITZ SÁNDOR (Orosháza, 1825. nov. 21. - Ada, 1898. jan. 15.) 1843-1900, 0,02 ifm /Szül. akv-i kiv. 1843. /Isk. biz. Szegedi Lyceum 1843. /Jelentkezik papnövendéknek 1843. /Inf. 1850-59. /Szentszéki tisztázó eljárás 1848-as tevékenység miatt (honvéd volt) 1849-50 /Dispositio, áthelyezési kérelmek 1850-es évek /Obitus /Massa
ORLOVÁCZ JÓZSEF (Baja, 1796. máj. 7. - 1866. ápr. 15.) 1816-1866, 0,06 ifm /Isk. biz. Szegedi Lyceum 1816. /Szül. akv-i kiv. 1817. /Inf. 1823-42, 1850. /Fegyelmi 1823-26, 1846-53. /Obitus
OSZTERMAYER JÓZSEF (Baja, 1825. jan. 7. - Hódság, 1894. júl. 8.) 1843-1897, 0,01 ifm /Szülők kérelme a Katona István ösztöndíj elnyeréséért 1843. /Szül. akv-i kiv. 1844. /Isk. biz. Szegedi Lyceum 1844. /Inf. 1849-55. /Espereskerületi jegyző a középső bácsi kerületben 1864. /Obitus /Massa
OSZWALD JÓZSEF (Szépliget, 1890. aug. 13. - Kalocsa, 1941. jan. 14.) 1910-1942, 0,04 ifm egyházmegyei főtanfelügyelő, tanítóképzőintézeti és liceumi igazgató /1910-27, 1936-42. /Tan. Központi Papnevelde 1910-14. /Tud. egy éves jeruzsálemi kiküldetés az osztrák-magyar zarándokházba (keleti nyelvek, bibliai topográfia tanulmányozása céljából) Az érseki tanítóképző igazgatója 1927. /Igazolás honosításához 1925. /Földművelő Ifjúsági Egylet elnöke /Betegség, gyógykezelés (Balatonfüred) 1939-40. /Petőfi Társaság pártoló tagságáról oklevél 1936. /Obitus /Massa
OTT GYÖRGY (Dernye, 1914. ápr. 4. - ) 1942-1945. - /Inf. 1942. /Fegyelmi 1944-45.
OTT JÓZSEF (Dernye, 1912. aug. 24. - ) 1934-1942. - /A Bácskai Apostoli Adminisztratúra levelei adósságairól, betegségének kezelésével kapcsolatos költségeiről. 1934-41. /Adósságainak törlesztése 1942. /Inf. 1942.
ÓDRY LAJOS (Nemesmilitics, 1860. júl. 15. - Kula, 1915. jan. 13.) 1885-1936, 0,01 ifm /Inf. 1885-96. /Polgári per 1908-09. /Végr. 1915. /Obitus /Massa
ÖFFENBERGER JÓZSEF (Bács, 1909. aug. 29. - Kalocsa, 1986. okt. 16.) 1949-1987. - /Inf. 1943. /Útlevélkérő lapok véleményezése, celebretek /Nyugdíjazás 1986. /Obitus /Massa
ŐSZI PATRIK ISTVÁN (Budapest, 1924. ápr. 8. - Bácsalmás, 1975. jún. 24.) /1958-1975, 0,01 ifm /Receptio Sacerdotum (ciszterci szerzetes volt) 1958. /Inf. 1958-64. /Obitus /Massa

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: