KFL.II.2.c. Alapítványi számadások

1779-1931, 16 ifm (69 doboz) nyelv: magyar, latin

Az alapítványi tőkék kezelése során kezdettől fogva készítettek elszámolásokat, melyek az idők során egyre részletesebbé és egységesebbé váltak. 1822-ben Klobusiczky Péter érsek szabályozta a számadások rendjét, előírta az elszámolások táblázatos formátumát. Később az Alapítványkezelő Hivatal fölállításának köszönhetően fejlődött tovább az adminisztráció. Évenként és alapítványonként tételesen följegyezték az alaptőke gyarapodását, a ki- és befizetések összegeit, a kamatok fölhasználását. Az anyag döntő részét adják a jellegzetes "Status Activus et Passivus Fundationis..." fejlécű pénztárnaplói ívek, de jelentős mennyiségű melléklet - pl. a kifizetések bizonylatai, elismervények - is találhatók a pénztárkönyvekbe hajtogatva. Ezek az iratok duzzasztják föl a századfordulótól az évenkénti számadások anyagát olykor annyira, hogy több dobozba sem fér el egyetlen év iratanyaga. Célszerű volna ezeket a mellékleteket a pénztárnaplókról leválasztani, ezt egyszer már meg is kezdték az 1910-1920-as évek esetében. A teljesen összekeveredett anyagból egyelőre időrendi sort alkottunk, összegyűjtve az egy évhez tartozó számadásokat. Bár az elszámolások alaponként és évenként önállóak, mégsem lehetett őket alapítványonként időrendi sorba rendezni, mivel a múlt század közepétől a század végéig terjedő számadási íveket évenként egybefűzték.
A kezelt alapítványok számát jól érzékelteti az a fölsorolás, mely a raktári egységek leírása után az állag ismertetését zárja, s amely a számadásokban előforduló alapok neveinek alfabetikus rendbe állításával készült. A számadások alaposabb felmérése és részletesebb leírása során a lista időhatárokkal is bővíthető volna. A raktári egységek ismertetésénél az egyes dobozoknál csak az évkört tüntetjük föl, nem írjuk ki minden esetben az anyag megnevezését, mely mindvégig egységesen: alapítványi számadások. Néhány "készen talált", tematikus alapon összegyűjtött számadási csoportot meghagytunk, ezek az utolsó két dobozban találhatók.
KFL.II.2.c. 1. 1779-1831.
KFL.II.2.c. 2. 1831-1841.
KFL.II.2.c. 3. 1841-1848.
KFL.II.2.c. 4. 1848-1851.
KFL.II.2.c. 5. 1851-1856.
KFL.II.2.c. 6. 1856-1858.
KFL.II.2.c. 7. 1858-1860.
KFL.II.2.c. 8. 1861-1863.
KFL.II.2.c. 9. 1864-1867.
KFL.II.2.c. 10. 1867-1868.
KFL.II.2.c. 11. 1868-1870.
KFL.II.2.c. 12. 1870-1872.
KFL.II.2.c. 13. 1872-1874.
KFL.II.2.c. 14. 1874-1876.
KFL.II.2.c. 15. 1876.
KFL.II.2.c. 16. 1876-1878.
KFL.II.2.c. 17. 1878-1880.
KFL.II.2.c. 18. 1880-1881.
KFL.II.2.c. 19. 1881-1882.
KFL.II.2.c. 20. 1882-1883.
KFL.II.2.c. 21. 1883-1884.
KFL.II.2.c. 22. 1884-1885.
KFL.II.2.c. 23. 1885-1886.
KFL.II.2.c. 24. 1887-1888.
KFL.II.2.c. 25. 1888-1889.
KFL.II.2.c. 26. 1889-1890.
KFL.II.2.c. 27. 1890-1891.
KFL.II.2.c. 28. 1892.
KFL.II.2.c. 29. 1893-1894.
KFL.II.2.c. 30. 1894-1895.
KFL.II.2.c. 31. 1895.
KFL.II.2.c. 32. 1895-1896.
KFL.II.2.c. 33. 1896.
KFL.II.2.c. 34. 1897.
KFL.II.2.c. 35. 1898.
KFL.II.2.c. 36. 1898-1899.
KFL.II.2.c. 37. 1899-1900.
KFL.II.2.c. 38. 1900-1901.
KFL.II.2.c. 39. 1901.
KFL.II.2.c. 40. 1901.
KFL.II.2.c. 41. 1901.
KFL.II.2.c. 42. 1902.
KFL.II.2.c. 43. 1902.
KFL.II.2.c. 44. 1902-1903.
KFL.II.2.c. 45. 1903.
KFL.II.2.c. 46. 1903.
KFL.II.2.c. 47. 1903-1904.
KFL.II.2.c. 48. 1904.
KFL.II.2.c. 49. 1905.
KFL.II.2.c. 50. 1905.
KFL.II.2.c. 51. 1905-1906.
KFL.II.2.c. 52. 1906.
KFL.II.2.c. 53. 1906-1907.
KFL.II.2.c. 54. 1907.
KFL.II.2.c. 55. 1907.
KFL.II.2.c. 56. 1908.
KFL.II.2.c. 57. 1908.
KFL.II.2.c. 58. 1908-1909.
KFL.II.2.c. 59. 1909.
KFL.II.2.c. 60. 1909-1910.
KFL.II.2.c. 61. 1911-1912.
KFL.II.2.c. 62. 1913-1914.
KFL.II.2.c. 63. 1915.
KFL.II.2.c. 64. 1916-1917.
KFL.II.2.c. 65. 1917-1918.
KFL.II.2.c. 66. 1919-1920.
KFL.II.2.c. 67. 1921-1922.
KFL.II.2.c. 68. 1924-1925. (Az 1923-as év hiányzik.)
KFL.II.2.c. 69. 1926-1927. Xenodochium 1839-1861. Nádasdy-szegények 1851-1861. Alapok fizetési ívei 1900-1920. Nagyszeminárium számadásai 1906-1920. Székesegyházi alap (Rationes Cassae Metr. Colocensis) 1787-1805.
KFL.II.2.c. 70. Votivalis alap pénztárnaplói 1857-1892. Alapítványi tőkék adótáblái 1860-1893.

A számadásokban előforduló alapítványok nevei alfabetikus sorrendben:
Agg papok (régibb)
Agg papok (újabb)
Akasztói kegyúri
Alapítványi tiszti nyugdíj
Általános számlakönyv
Árvák
Ave Maria
Bácsalmási kegyúri
Bácsi nőtanoda
Bácsi plébániai javadalom
Bácsi rk. elemi isk.
Bajai árvaház
Bajai felsőleányiskola
Bajai iskolanénék
Bajai nőtanoda
Bajai óvoda
Bátmonostori kegyúri
Batthyány
Bedics-ösztöndíj
Bencze-alapok
Bencze-ösztöndíj
Bencze szegények
Bende és Mészáros
Bende-ösztöndíj
Berényi
Bikityi kápona
Biztosítási
Bóbics
Bócsai templom és plébánia
Bogyiszlói rk. iskola
Bogyiszlói templomépítés
Boróczi plébánia fenntartás
Boromisza
Cantoralis (főegyházi zenészek)
Csamáry
Csanádi plébános
Császártöltési új templom építés (Macskovics)
Császka bajai felső lányisk.
Császka érsek
Császka kalocsai szegények
Császka kántortanítói nyugdíj
Császka tanítók háza
Császka zombori árvaház
Csátaljai szegények
Csátaljai templombővítési
Csernoch
Csernoch folyószámla
Csernoch papnövelde
Dávodi plébános
Dunabökényi templom
Egyházm. r. kat. népisk.
Egyházmegyei hadiárvák
Egyházmegyei segély
Elaggottak (régi)
Elaggottak (új)
Elisabethinum
Elisabethinum fenntartási
Énekiskola
Építkezési
Érseki iroda folyószámla
Fenntartási
Fiképezde fenntartási
Finövelde
Foktői óvoda
Főegyházi (főszékesegyházi)
Főegyházi zenekari
Főkáptalani közös
Földváltság-kiegészítés
Földváltsági pénztár
Főszékesegyházi könyvtár
Franz Mária Terézia
Gabler
Garai leányiskola
Gazdasági
Gregorics-ösztöndíj
Gritzmann missio
Gyermekszeminárium
Gymn. 1. o. tanári
Haynald érsek
Haynald kalocsai népisk.
Haynald szegény plébániák
Haynald zombori árvaház
Hercegszántói tanítóföld
Hódsági plébános
Hoffmann
Hoffmann sír
Horgosi A. (kegyúri)
Horgosi árvaház
Horgosi B. (kegyúri)
Horgosi szegények
Hümpfner
Hümpfner-ösztöndíj
Irgalmas nénék
Irgalmas nénék mise
Irgalom háza
Iskolanénék ellátási
Iskolanénék mise
Iskolanénék nevelési
Iskolanővérek
Iskolatestvérek
Jubileumi ösztöndíj
Kalocsa külv-i hitk. kegyúri alap
Kalocsa külvárosi temp. felszerelés
Kalocsai árvák (Klobusiczky)
Kalocsai hadiárvák és özvegyek
Kalocsai népiskola
Kántortanítói nyugdíj
Káptalani uradalmi pénztár
Karsány
Katolikus egyetemi
Katolikus iskola
Katolikus sajtó
Katona-ösztöndíj
Katymári kegyúri
Katymári plébánia
Keceli kántor
Keceli plébános
Keleti missio és boszn-i köz. isk. tan.
Kezelési
Kirschbaum apáca sanatorium
Kirschbaum-ösztöndíj
Kis-Erős
Kisszeminárium
Kleiner jótékonysági
Konvertiták
Kórházi ruha
Korsós-ösztöndíj
Kossuthfalvi kegyúri
Kovács
Kovács-féle óbecsei a. városi org.
Kovácsics
Kovacsits Máté
Közös pénztár
Kucorai templom
Kunszt szegény plébániák
Kunszt-finöveldei
Kunszt-gyermekszemináriumi
Kunszt-nőnöveldei
Küllődi plébánia
Külvárosi templomépítés
Latinovics mise
Leó-ösztöndíj
Lichtensteiger
Macskovics palicsi templom
Magyarkanizsai Szent Pál kápolna
Majorossy
Majorossy-ösztöndíj
Majorossy péterfillér
Mamuzsits
Markovich könyv
Markovics
Mayer kántortanítói nyugdíj
Megyei kis pénztár
Megyei nagy pénztár (Kollonich)
Molnár missio
Molnár-ösztöndíj
Nádasdy könyv
Nádasdy papok
Nádasdy szegények
Nádasdy tanítók
Nagybaracskai kántorföld
Nagybaracskai plébániaföld
Nagyobb papnöveldei mise
Népessy (katolikus) egyetem
Noscomium (kórház)
Nőnevelde
Ó-moraviczai patronátus
Óbecsei iskolanénék
Óbecsei nőtanoda
Obszervatórium (csillagda)
Ókanizsai nőtanoda
Oskolás (missio)
Őrszállási kántorföld
Őrszállási patronátus
Őrszállási plébániaföld
Őrszállási plébános
Palics
Papi nyugdíj
Papnövelde gazdasági
Papnöveldei
Parcsetich I.
Parcsetich II.
Patronátus
Pesti M. K. Bank folyószámla
Povischil iskolanénék jelölt
Rechner (Szt. Ágoston)
Redl-alap
Rédl fenntartási
Redl mise
Roglatica
Rokkantak kalocsai kertesház-telep
Romániai
Rosty
Sajkáslaki lelkész
Schmierl
Schreyer
Schweitzer
Schweitzer nagyobb papnövelde
Schwerer
Sebesits
Segély
Steécz főkápt. öröksége
Szabadkai iskolanénék
Szabadkai nőtanoda
Szakácsy zárda (Kula)
Szathmáry
Szegény tanítók
Székesegyh. könyvtári
Szent László segély
Szentfülöpi plébánia
Szeremlei rk. iskola
Szilágyi plébánia
Szilágyi plébános
Szőnyi
Tanári
Tanári I. deák iskola
Tanítók háza
Tankönyv
Tartalék
Tary
Templomépítés
Tiszakálmánfalvi pléb. fenntartása
Tiszti nyugdíj (alapítványi)
Tiszti nyugdíj (főkápt. uradalmi)
Titeli apácazárda
Titeli plébánia
Titeli szegények (Kirschbaum)
Titeli új templom felszerelés
Topolyai alapok
Topolyai Bóbics
Topolyai hitoktatói
Topolyai kálvária
Topolyai kegyúri
Topolyai kereszt
Topolyai könyvalapítvány
Topolyai mise
Topolyai sírboltok
Topolyai szobrok
Tumbász
Tüskös uradalmi
Újmisések
Újváry
Újvidéki plébánia
Uradalmi befektetési alap
Uszódi plébánia
Vadkerti patronátus
Vajszkai kántor
Vajszkai párbér
Vajszkai plébániai szérűskert
Vajszkai templom javadalom
Vak katonák házépítési
Városy
Veprődi templom bővítési
Vértesi
Verusicsi templomépítés (Macskovics)
Vitt ösztöndíj
Votivális
Witt ösztöndíj
Xenodochium
Zenekari nyugdíj
Zenta fenntartási
Zenta Szent István pléb. fenntartás
Zomborcsevics árvalányok
Zomborcsevics mise
Zombori árvaház (Császka)
Zombori árvaház (Haynald)