KFL.III.14. Erdőhivatal iratai 1880-1950

314 raktári egység (142 doboz, 73 kötet, 60 füzet, 24 csomó, 14 dosszié, 1 tekercs)
1879-ben adták ki az erdőtörvényt, majd ezt követően átalakult az erdőigazgatás szervezete. Az érseki uradalomban is erdőhivatalt hoztak létre, a helyi feladatokat pedig erdőgondnokságok látták el. A kalocsai erdőhivatal és központi gondnokság mellett négy külső erdőgondnokság volt: Ósükösdi (majd Bajavidéki), Szentgyörgyi ( Hajósi), Doromlási (Szekszárdi), Bácsi. A Duna szabályozás után az erdőbirtok jelentős mértékben csökkent, és a trianoni békeszerződéssel a bácsi erdészet is a Szerb-Horvát-Szlovén állam része lett. A megmaradt területeken az igazgatásban decentralizálódás ment végbe, ennek azonban az iratanyagban már kevés nyoma van, mivel az erdőgondnokságok külön iratai nem maradtak fenn. Az Erdőhivatal iratanyagának részei:- iktatók, mutatók, - iktatott iratok, - erdészeti üzemtervek, - vegyes könyvek, - vegyes iratok
Az iktatott iratok kutatásához segédkönyvek állnak rendelkezésre. Az iratanyagban kevés a hiány, azonban az iktatott iratok egy része a vegyes iratok közé került. A korábbi rendezések során különféle célból ugyanis tárgyi egységeket alakítottak ki, ahol az iktatott iratok mellett nem iktatottak, és alkalmanként más szervek (pl. Számvevőség) iratai is megtalálhatók. Ilyen kigyűjtések történtek például az 1940-es évek elején a Szanáló Bizottság részére. A tárgyi csoportok szétbontása nem lett volna célszerű, így ezek teszik ki a vegyes iratok jó részét. Ide soroltuk be a különféle számadásokat, amelyek azonban csak töredékesen maradtak meg. Kapcsolódnak hozzájuk az erdészeti számadásmellékletek, amelyek a pénzügyi igazgatási iratokon belül gyűjteményes fondot képeznek. Itt a különféle, jórészt már elveszett számadásokhoz csatolt bizonylatok – területei bontásban – az 1879 előtti és utáni időszakból egyaránt megtalálhatók. Ezeket a KFL.III.12. alatt helyeztük el.
Az 1879. évi erdőtörvény erdészeti üzemtervek készítését rendelte el. Ezek egy példánya a birtokos tulajdonába került. Az érsekség első üzemtervei 1883-1886 között készültek, teljes átdolgozásukra az 1920-as években került sor.
A vegyes könyvek közé tartoznak az erdei termékek (fa, facsemete, magvak) nyilvántartó könyvei, felmérési jegyzőkönyvek, egyes gondnokságok naplói, személyzeti nyilvántartások stb. Ezt az állagot a vegyes iratoktól kezelési szempontok miatt választottuk el.