KFL.III.16. Mérnöki Hivatal iratai 1749-1945

 119 raktári egység (1360 terv és térkép, 64 doboz, 32 füzet, 14 kötet, 6 tekercs, 3 téka)

Az érseki uradalom már a 18. század végén foglalkoztatott mérnököket (pl. Fischek János, Kronovetter Antal), egy sor műszaki teendőt viszont megyei vagy kamarai mérnökök láttak el. Szervezett mérnöki tevékenységről Kober Antal szolgálatba lépése után (1836) beszélhetünk, akit eredetileg az úrbéri elkülönítések lebonyolítására vettek fel. Az 1850-es évektől nemcsak jobbágyfelszabadítási, elkülönítési ügyekkel foglalkozott, hanem tevékenyen bekapcsolódott a kataszteri felmérésekbe is. Utódai közül érdemes megemlíteni a 19. századból Tomsich Mátyást, a 19-20. század fordulóján Kikindai Aladárt, és az uradalom utolsó mérnökét Bozsó Ferencet.
A mindenkori uradalmi mérnöknek uradalmi mérnöknek összetett feladatköre volt:
- az érsekek halála után az ingatlanok leltározása, a szükséges javítások felmérése és a javítási költségek kiszámítása
- a bérbe adott épületek állapotának figyelemmel kisérése
- területmérés, parcellázás
- kegyúri és uradalmi épületek tervezése, az építkezések ellenőrzése.
Utóbbi munkára elsősorban a jobbágyfelszabadítást követő évtizedekben került sor.
A Mérnöki Hivatal iratanyagának részei: - iktatók, mutatók, - iktatott és építési iratok, - vegyes iratok, - tervek
Az iktatott és építési iratok első, helyenként hiányos sorozata az iktatószámok rendjét követi, majd az építési iratok tárgyi csoportosításban, ezen belül időrendben helyezkednek el. A vegyes iratok nagyobb része a széküresedéskor keletkezett leltárakat, elszámolásokat tartalmazza. Itt találhatók a hivatal által készített, a teljes uradalomra vonatkozó főleltárak, a biztosításhoz és adóbevalláshoz készült becslések, a kisebb-nagyobb épületek egyedi leltárai stb. Az állagot bérjegyzékek és egyéb nyilvántartások egészítik ki.
A tervek a Gazdasági Levéltárban 3 sorozatban vannak elhelyezve.
Iratokhoz szorosan nem kapcsolható, eredetileg is külön tárolt illetve a rendezés során előkerült tervek.
1-256. számozott tétel, ami a későbbi mélyebb szintű rendezésekkel még gyarapodhat.
A rendezés elvei: forma, anyag, időrend, stb.
A Mérnöki Hivatal tárgyi csoportokba rendezett, nagyobb építkezéseire vonatkozó irataiból kiemelt tervek. 301-434.
A rendezés a tételszámok sorrendjében történt.
A Mérnöki Hivatal iktatott irataiból kiemelt tervek. 501-644.
Rendezés az iktatószámok rendjében.
A két utóbbi sorozatnál szerepel a terveken a kapcsolódó iratok száma, az iratok között pedig utalócédula található a tervek jelzetének feltüntetésével.