KFL.V.72. KELEBIA (1917-1996)

0,48 ifm

Az egyházközséget 1922-ben adminisztratúraként alapították, plébániai rangra csak 1935-ben emelték. 1905-1922 között Tompa-Szt. Anna, 1905 előtt Szabadka-Szt. Teréz filiája volt. Anyakönyveit 1922-től vezetik. A templom Krisztus Király tiszteletére 1928-ban épült. További istentisztelet Bácsborista kivételével minden filián, az iskolakápolnákban folyt. Az egyházközségnek nem volt kegyúra. A lakosság nyelve magyar, vallása római katolikus.
Filiák: Bácsborista, Kőrösalja, Nagykér, Vitéztelep.

Iratok:
1. Vegyes iratok (1923-1996) 0,16 ifm
2. Számadások és költségvetések (1922-1995) 0,03 ifm
Kötetek:
3. Iktatókönyvek (3 db) (1940-1988) 0,06 ifm
4. Pénztárkönyvek (6 db) (1917-1971) 0,12 ifm
5. Vegyes kötetek (8 db) (1923-1929) 0,11 ifm

A kötetek darabszintű ismertetése a következő:
Iktatókönyvek
1. Iktatókönyv, 1940-1941, 0,01
2. Iktatókönyv, 1942-1961, 0,03
3. Iktatókönyv, 1972-1988, 0,02
Pénztárkönyvek
4. Alapítványok és adósok törzskönyve, 1917-1945, 0,02
5. Pénztári főnapló, 1922-1953, 0,02
6. Pénztári alnapló, 1922-1956, 0,03
7. Pénztári törzskönyv, 1923-1954, 0,02
8. Pénztárnapló, 1940-1971, 0,01
9. Pénztári alnapló és adósok, hitelezők jegyzéke, 1940-1953, 0,02
Vegyes kötetek
10. Hitközségi jegyzőkönyv, 1923-1925, 0,01
11. Kelebia házszámjegyzéke, 1924, 0,02
12. Hivatalos iratok másolatai, 1924, 0,01
13. Hivatalos iratok másolatai, 1924-1925, 0,01
14. Hivatalos iratok másolatai, 1925, 0,01
15. Hivatalos iratok másolatai, 1925, 0,01
16. Templom és plébánia építési munkanaplója, 1928-1929, 0,01
17. Historia Domus, 20.sz., 0,03