Leányfalusi Vilmos

Leányfalusi Vilmos: (Kiskőrös, 1937. április 16. -) 1960. június 19.: Kalocsán szent. Kántor-káplán Nagybaracskán, 1962: Bácsbokodon. 1963: káplán Csengődön. 1964: kántor-káplán a kalocsai Belvárosi plébánián. 1965: egyházzenei tanulmányok Rómában. 1968: licentiátust szerzett orgona és gregorián énekből, főszékesegyházi karnagy és orgonista. 1973-1974: Rómában művészeti diplomát kapott orgona szakból és gregorián énekből. 1979: érs. tanácsos. 1986: a bajai Kántorképző Tanfolyam igazgatója. Káptalani tisztségei: 1988. június 19.: tb. (Kanonokok-1998)
Leányfalusi Vilmos szül. Kiskőrös, 1937. ápr. 16., gimn. 1951-1955 Kalocsa, teol. 1955-1960 Szeged, szent. Kalocsa, 1960. jún. 19., kántor-káplán: 1960 Nagybaracska, 1962 Bácsbokod kápl., 1963 Csengőd, 1964 kánt. kápl. Kalocsa Belv., 1965 egyházzenei tanulm. Róma, 1968 licentiatus orgona főtanszakból és gregorián énekből, (Pontificio Instituto di Musica Sacra), 1968 kánt. kápl. főszék. karnagy és orgonista Kalocsa, 1973-74 egyhézzenei tanulmány Róma, művészi diploma orgona főtanszakból és gregorián énekből 1979 érs. tanácsos, 1986 Kántorképző Tanf. ig., 1988 tb. kanonok. (Schem. 1990)
Leányfalusi Vilmos (Kronológia-2009)

Névtár: