LECTICALIA

1756-1949, 0,33 ifm
Névváltozatok, rokonság: Párbér, Rationes, Diversa, Generalia de AD., Bona Ecclesiastica, ld. még Decimalitas
Keresőszavak: plébániai jövedelmek, párbér, stóla, egyházi adó, tanítói járandóságok, egyházi javadalmak taxája, megosztása
Nyelv: magyar, 1880-as évek előtt latin és német is
A sorozat ismertetése: A sorozat címe tulajdonképpen megtévesztő, hiszen a párbéren kívül valamennyi plébániai jövedelemmel kapcsolatban találunk itt iratot. Természetesen nem az egyedi eseteket, hanem az általános, azaz mindenkire vonatkozó agyagi ügyeket. Pl. szabályzatok, előírások a stóláról, javadalom megosztásakor követendő irányelvek plébánosváltás esetén, egyházi javadalmak elnyerése esetén fizetendő taxák, anyakönyvezési taxák, időnként tanítói járandóságra vonatkozó iratok is. 1869-ben egyházmegyei "kollektív szerződés" készült a plébániákat illető járandóságokról, az egyedi esetekben ezentúl ezt tekintették mintának, ettől eltérni csak az érsekség engedélyével lehetett. A múlt század végétől az iratok közt adózási kérdések, jogviták is előfordulnak. Kik fizessék a párbért, mi minősül külön családnak, másvallásúak, vegyes házasságok fizetésének kérdései, csendőrök felmentése a párbérilleték alól stb. Az 1920-as években a párbér jogi természetét taglaló-vitató kiadványok is megjelentek, az egyházi adó szabályozására is szükség volt az alakuló egyházközségek mellett, szó esett az egyházi adó esetleges közigazgatási úton történő behajtásáról is. Jogszabályjavaslatok születtek a népiskolai terhek arányosítására, az egyházközségek adóztatási gyakorlatára.
Az anyag terjedelmi megoszlása: 1756-1824, 1835, 1852-1866, 0,06 ifm - 1868-1944, 0,27 ifm + néhány későbbi irat.

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: