Schuster Konstantin

Schuster Konstantin: (Szakolca, Nyitra vm., 1817. július 31. - Vác, 1899. július 23.) 1831. szeptember 20.: felvételt nyert Privigyen a piarista rendbe. Itt töltötte újoncéveit. Felsőbb tanulmányok 1834-1835: Vác, 1836-1837: Léva. Teológia: Nyitra, majd Pozsony-Szent-György. A pesti egyetemen bölcsészdoktori címet kapott. Tanított Vácon, Pesten, mint piarista. 1840: szent. 1857-ig Pálffy gróf velencei kormányzó fiai, Ede és Zsigmond, mellett nevelő. Majd kalocsai egyházmegyés pap, Baján káplán. Kunszt József kalocsai érsek szentszéki jegyzővé, majd érs. titkárrá, könyvtárossá nevezte ki. 1869: Lipótrend nagykeresztje. 1870: kitünő gazdasági képességei miatt Haynald Lajos érsek jószágigazgatóvá nevezte ki. 1877. június 6.: kassai püspök. Hozzájárult 44 000 forinttal a kassai dóm restaurálásához. Az alsópapság helyzetének javítására 40 000 forintos alapítványt tett. Eperjesen felsőbb leánynevelő intézetet alapított 200 000 forintos költséggel. 1881: valóságos belső titkos tanácsos. 1882: Ferenc József-rend nagy keresztje. 1886. november 13.: váci püspök. Egyházmegyéjében új templomokat emeltetett Jakabszálláson, Rákócziban, Szécsénkén, Tiszaföldváron. Alapítványt tett a péceli templom építésére. A váci székesegyházra 15 000 forintot költött. A kassai dómban márványoltárt állíttatott. A kecskeméti, félegyházi és hódmezővásárhelyi leendő leányintézetek felállítására 140 000 forintot adományozott. A váci főgimnázium kiépítéséhez 46 000 forinttal járult hozzá. Új elemi iskolákat alapított 80 000 forintot felajánlva, Besnyőn, Halason, Jászkerekegyházán, Kunszentmiklóson, Nagykőrösön, Páhiban, Szolnokon és Vácon. 1888: a vaskorona-rend I. osztálya. 1892. január 2.: a váci árvaház építésére 80 000 forintot adott, a kórházra és szegények házára pedig 100 000 forintot. A váci egyházmegyében három kanonoki stallum jövedelmének javítására 20 000 forintos alapítványt tett. Az alsópapság kongruájára évente 4 000 forintot áldozott. A papi nyugdíjintézet alapját 25 000 forinttal emelte. Létrehozta 200 000 forinttal az ún. Constantin-alapot a kegyúr nélküli plébániák és kántorlakok fenntartására. Uradalmában tiszti nyugdíjalapot létesített 10 000 forinttal. Eperjes és Szolnok díszpolgárává választotta. Káptalani tisztségei: 1865. augusztus 30.: ifj. mester. 1866. október 15.: id. mester. 1868. november 16.: tiszai főesp. 1869. szeptember 29.: székesegyh. főesp. 1875. június 5.: bácsi kisprépost. Munkái: egyházi beszédei megjelentek a hittudományi és a helyi lapokban, pl.: Váczi Közlöny (1888.), főpásztori körleveleiből egyet közölt a Néptanítók Lapja (1892.) Műve: Földismeret mathematikai, physikai és politikai tekintetben. Tanodai használatra. (Buda, 1847.) Bibliográfia: Ferenczy és Danielik: Magyar Írók I. 407. – Szinnyei Könyvészete – Vasárnapi Újság 1887. 29. sz. arck., 1899. 31. sz., 33. sz. arck. – Váczi Közlöny 1887. 16. sz. arck. – Remény 1887. 2. sz. arck. – Karcsú Arzén: Vácz tört. IX. 242. – Mindszent-Szegvár 1890. 27. sz. – Magyar Sion 1891. 707. , 1893. 936. – Pallas XIV. 990., pótkötet 1904. 578. – Sturm: Országgyűlési Almanach 1897. 26. – Ország-Világ 1899. 31. sz. arck. – Magyar Állam 1899. 188. sz. – Szinnyei XII. 711. – Katolikus Lexikon III. 142. – Révai XVI. 678. – Magyar Életrajzi Lexikon II. 604. (Kanonokok-1998)
Schuster Constantinus, nat. 1817. Jul. 31. Szakolca, ord. 1840. Cooperator. — 1855 Par. in Apatin Regularis antea Scholarim Piarum Clericus. Anno 1854 secularisat, et albo Cleri Colocens. adscript. 1857 Not. Cons. una Archív. 1860 Secret. A.-Eppalis. 1862 Bibliothecar. 1865 M. E. Coloc. et a latere Canon. 1866 Magist. sen. 1867 Sup. Dioec. Schol. Inspect. et Semin. Rect. 1868 Arch.-Diac. Tibisc. 1869 Archi-Diac. Cathedr. 1872 Abbas. 1875 Praep, S. Pauli de Bács. Phil. Doctor. (Schem. 1876)
SCHUSTER Constantinus33, 35, 42, 45, 47, 58, 76, 77, 80, 86, 87, 92, 104, 152, 326 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: