SZENT PÁLRÓL NEVEZETT BÁCSI PRÉPOSTSÁG/ PRAEPOSITURA S. PAULI DE BÁCS (1777-1919)

A bácsi káptalant, és a Szent Pálról nevezett prépostságot Szent László király alapította, de a bácsi Szent Pál székesegyház alapítását a sematizmusok kezdetben egészen Szent Istvánig vezették vissza. A prépostság a káptalannal együtt a mohácsi vész után elenyészett, címét más székesegyházak kanonokjai viselték. 1738-tól elsősorban az újjászervezett kalocsai káptalan kanonokjai, 1776-tól pedig királyi dekrétum rendelkezett arról, hogy a Bácsi Prépostság a Kalocsai Főszékeskáptalan ötödik stallumaként szerepeljen. / Olim Cathedralis Ecclesia S. Pauli de Bács fundata a S. Stephano post An. Ch. 1000. Subinde sub S. Ladislao Rege a S. Gregorio VII. Pontifice circa annum 1085 ad Metropolitanae Dignitatem evecta Fabiano Archi-Episcopo. (1778) Erat condam Praepositura Maior Capituli Bacsiensis cum eodem 1094 a divo Rege Ladislao fundata. Post cladem mohacsianam una cum capitulo deleta, per duo fere secula et amplius suppressa, donec titulus eiusdem antea aliarum Ecclesiarum Canonicis conferri solitus, ab 1738 uni e Canonicis colocen. indeterminate, ab anno autem 1776 vigore Decreti regii stallo M. Capituli quinto adnexus fuisset. (1854)