Tartalom, struktúra

Az induló e-kutatás szolgáltatás 2010 őszén mintegy 250 ezer digitális képfelvételre épült, melyek a Communio-projekt részeként, egy év alatt készültek az egyházmegye plébániáinak kéziratos köteteiről. Ez a képállomány terveink szerint a továbbiakban folyamatosan gyarapszik majd. Természetesen igyekeztünk megkönnyíteni az eligazodást a fájok tengerében, erre egyrészt precíz fájl-elnevezésekkel (minden fájlnév őrzi forrásának jelzetét), másrészt egységes, tematikus könyvtárszerkezet kialakításával törekedtünk. A képanyag alapvetően plébániánként, azaz településenként rendeződik, ezen belül két fő csoportja az anyakönyvek és az egyéb kötetek állománya, a tematikus struktúra ismertetése a következő:

Anyakonyv_Matricula\ - a plébánia anyakönyvi anyaga, a kezdetektől 1920-ig közöljük

K,E,M_Bapt_Cop_Def\ - kereszteltek, egybekeltek és meghaltak anyakönyvei (a klasszikus értelemben vett anyakönyvek)
Mutato_Index\ - az anyakönyvi mutatók, ún. indexek kötetei
Vegyes_egyeb_Diversa\ - egyéb anyakönyvek (bérmálási-, katonai-, megtértek-áttértek anyakönyve stb.)

 

Kotet_Volumen\ - a plébánia egyéb kötetes anyaga, a kezdetektől ált. 1950-ig közöljük

Egyhazkozseg_iskolaszek__Parochia_Schola\ - iskolaszéki, képviselőtestületi jegyzőkönyvek
Egyhazlatogatas__Visitatio_Canonicae\ - egyházlátogatási jegyzőkönyvek
Espereskeruleti__Districtualia_Vice-archidiaconalia\ - espereskerületi tanácskozmányok jegyzőkönyvei
Leirat_korlevel__Intimata_Currentales\ - királyi és helytartótanácsi leiratok, egyházmegyei körlevelek átírásai
Nepesseg_osszeiras__Status_animarum\ - lélekösszeírás, családkönyv, iskolakötelesek, választói névjegyzék stb.
Tarsulat_egyesulet__Consociatio_Confraternitas_Sodalitas\ - a plébánián működő egyesületek jegyzőkönyvei és törzskönyvei
Tortenetiras__Historia_domus\ - a Historia Domusok mellett időnként egyéb történeti feljegyzéseket is tartalmaz
Vegyes_Diversa\ - a fentiekhez be nem sorolható, vegyes tárgyú dokumentumok

A területi illetékességet tekintve az egykori Bács-Bodrog vármegye területéről, melynek plébániái Trianon után döntő részt határon túlra kerültek, a plébániákra vonatkozóan elsősorban anyakönyvi forrásaink vannak, az 1826-tól gyűjtött anyakönyvi másodpéldányoknak köszönhetően. A mai Kalocsa-Kecskeméti Érsekség, azaz Bács-Kiskun megye területén viszont helyszíni feltárást is végzünk a plébániákon, ezeken a helyeken így általában egyéb, helytörténeti jellegű kötetes állományt is fényképezünk. A digitlizált dokumentumok listája egy letölthető Excel-tábla segítségével részleteiben is áttekinthető-böngészhető, az itt szereplő kötetszámok (levéltári jelzet után szereplő vol_+szám) egyben a dokumentumok azonosítását is segítik, mivel ezek a számok a dokumentum képeit tartalmazó könyvtárak elnevezésében is szerepelnek. A táblázat használatát így a képnéző szolgáltatással együtt is javasoljuk. A képnéző szolgáltatást csak regisztrált kutatóink-felhasználóink vehetik igénybe, de a program bemutató, ún. demo változata ízelítőként szabadon elérhető a következő címen: http://archivum.asztrik.hu/demo/