Würtz Paulus

Würtz Paulus, nat. 1869. Jun. 26. Kerény, ord. 1893. Jun. 24. Coop. in Doroszló, 1895. in Szilberek, 1897. Catech. in schol. elem. et praeparandia Bajáé, 1899. vicepraeses, 1902. praeses unionis Cath. Sodalium. (Schem. 1914)
WÜRTZ Paulus káplán Doroszlón 1894-1895, Szilbereken 1896-1897, catecheta Bajai Tanítóképző 1899-1914, plébános Bácsordason 1915-1923, Bácsi Főesperesség Bácsi Kerület esperese 1919-1923. 111, 121, 145, 177, 293 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: