Levéltári bibliográfia (a levéltár történetéről és iratairól nyomtatásban megjelent munkák)

1.) Rövid (néhány oldalas) levéltárismertetők:

 • HAMVAS JÓZSEF: A Kalocsai Érseki Levéltár, A Kalocsai Főkáptalan Levéltára. In: Magyarország levéltárai. Szerk.: BALÁZS PÉTER Budapest, 1983. 282-285. o.
 • BÁN PÉTER: A Kalocsai Érsekség Gazdasági Levéltára. In: Levéltári Szemle 1988/3. 39-43. o.
 • SZABÓ ATTILA: Kalocsa-Kecskeméti Érseki Levéltár. In: Magyarország levéltárai. Szerk.: BLAZOVICH LÁSZLÓ, MÜLLER VERONIKA. Budapest-Szeged, 1996, 128-129. o.
 • KUCZY KÁROLY: Kalocsai Érseki Gazdasági Levéltár. In: Magyarország levéltárai. Szerk.: BLAZOVICH LÁSZLÓ, MÜLLER VERONIKA. Budapest-Szeged, 1996. 129-130. o.
 • LAKATOS ANDOR: A Kalocsai Érseki és Főkáptalani Levéltár bemutatása. In: Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete konfrenciája 1997. Szerk.: Dr. JANKA GYÖRGY. Nyíregyháza, 1998. 75-82. o.

2.) Fondjegyzékek:

 • A Kalocsai Érseki Levéltár fondjegyzéke, A Kalocsai Főkáptalani Levéltár fondjegyzéke. In: A magyarországi katolikus egyház levéltári anyagának fondjegyzékei. 1. rész: Érsekségek, püspökségek, káptalanok és szerzetesrendek levéltárai. Szerk.: NAGY LAJOS. Budapest, Új Magyar Központi Levéltár, 1983. (Magyarországi egyházi levéltárak fondjegyzékei II.) 25-29, 85-87. o.
 • A magyarországi katolikus egyház levéltári anyagának fondjegyzékei. 2. rész: Plébániai levéltárak. A, B, C kötet. Szerk.: DÓKA KLÁRA. Budapest, Új Magyar Központi Levéltár, 1986-1987. (Magyarországi egyházi levéltárak fondjegyzékei II.)

3.) Segédletek bizonyos anyagrészekhez:

 • A kalocsai érseki tartomány térképeinek katalógusa 1-2. A Kalocsai Érseki Gazdasági Levéltár térképei. Összeállította: DÓKA KLÁRA. Budapest, 1990. (Magyarországi egyházi levéltárak térképei XIII-XIV.) Megjegyzés: a kiadvány információs tartalma megtalálható honlapunkon.
 • Kalocsai főegyházmegye. Összeállította: DÓKA KLÁRA. Budapest, 1994, 1998. (Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa 1.)
 • LAKATOS ANDOR: A Kalocsai Érseki Hittudományi Főiskola Levéltára. in: Magyar egyetemi és főiskolai levéltárak fond- és állagjegyzékei I. Szerk.: HEILAUF ZSUZSANNA, KISS JÓZSEF MIHÁLY, SZÖGI LÁSZLÓ. Budapest, 1997. 181-185. o.

4.) A levéltár kiadásában megjelent, önálló kiadványok:

 • LAKATOS ANDOR: A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára (Repertórium). Kalocsa, 1998. (Kalocsai Múzeumi Értekezések 4.) 174 o. Megjegyzés: a kiadvány már elfogyott, nem kapható, de továbbfejlesztett információs tartalma megtalálható honlapunkon.
 • 1848/49 és ami utána következett Válogatott dokumentumok a Kalocsai Érseki Levéltár 1848-1851 közötti anyagából (Forráskiadvány). Szerk.: LAKATOS ANDOR, SARNYAI CSABA MÁTÉ. Kalocsa, 2001. (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 1.) 246 o. Megjegyzés: a könyv már elfogyott, nem kapható, de Interneten elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtárban a következő helyen: http://mek.oszk.hu/04600/04628/index.phtml.
 • A Kalocsai Érseki Levéltár. Levéltárismertető. Szerk.: LAKATOS ADÉL, LAKATOS ANDOR, SZABÓ ATTILA. Kalocsa, 2002. (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 2.) 341 o. Megjegyzés:  a könyv megvásárolható/megrendelhető levéltárunkban, 1.500.- Ft-os áron. Információs tartalma megtalálható honlapunkon.
 • A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye történeti sematizmusa 1777-1923. Szerk.: LAKATOS ANDOR. Kalocsa, 2002. [2003] (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 3.) 486 o.  A könyv megvásárolható/megrendelhető levéltárunkban, 1.500.- Ft-os áron. Továbbfejlesztett információs tartalma megtalálható honlapunkon.
 • A Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár térképtára 1749-1945. (DVD kiadvány) KFL-Arcanum Adatbázis Kft. 2009. Mintegy 826 leírási tétel, 1500 db tékép leírását és szkennelt képanyagát tartalmazza  A könyv megvásárolható/megrendelhető levéltárunkban, ill. az Arcanum Adatbázis Kft-nél (1115 Budapest, Fejér Lipót u. 12.).
 • Patachich Ádám érsek 1784-es hagyatéki leltára (Forráskiadvány) Szerk.: LAKATOS ADÉL. Kalocsa, 2013. (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 7.) 122 o.
 • Mária-enciklopédia, Kalocsa, 1950. Forráskiadvány és adattár. Szerk.: LAKATOS ANDOR. Kalocsa, 2015-20116. (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 11.) 455 o.
 • A Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár (KFL) - levéltárismertető füzet. Szerk.: LAKATOS ANDOR. Kalocsa, 2016. (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 12.) 41 o.
 • A kalocsai érseki uradalom erdőinek kezelési utasítása a 18. század végén. Forráskiadvány. Szerk.: LAKATOS ANDOR. Kalocsa, 2017. (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 14.) 181 o.