Az e-archivum szolgáltatásainak tartalma

 

A Matricula-Historia-online szolgáltatás több mint egymillió digitális képfelvételre épül, melyek az elmúlt években készültek a főegyházmegye 1945 előtti alapítású plébániáinak anyakönyveiről és kéziratos köteteiről. Természetesen igyekeztünk megkönnyíteni az eligazodást a fájlok tengerében, erre egyrészt precíz fájl-elnevezésekkel (minden fájlnév őrzi forrásának jelzetét), másrészt egységes, tematikus könyvtárszerkezet kialakításával törekedtünk. A képanyag elsősorban plébániánként (településenként) rendeződik, ezen belül két fő csoportja az anyakönyvek (Matricula) és a helytörténeti kötetek (Historia) állománya.

A Matricula-Historia-online tartalmáról az alábbi linkeken tájékozódhat:
A digitalizált tartalom rövid, áttekintő táblázatban (plébániánként egy-egy sorban összegezve)
A digitalizált tartalom részletes áttekintő táblázatban (dokumentumonként ismertetve)
A digitalizált tartalom és a plébániák áttekintése térképen

Az egységes könyvtárszerkezet, a plébániák képanyagának tematikus struktúrája a következő:
Anyakonyv_Matricula\ - a plébánia anyakönyvi anyaga
K,E,M_Bapt_Cop_Def\ - kereszteltek (1920-ig), egybekeltek (1950-ig) és meghaltak (1980-ig) anyakönyvei, a klasszikus értelemben vett anyakönyvek
Mutato_Index\ - az anyakönyvi mutatók, ún. indexek kötetei
Vegyes_Diversa\ - egyéb anyakönyvek (bérmálási-, katonai-, megtértek-áttértek anyakönyve stb.), ide helyeztük el az anyakönyvekkel kapcsolatos hivatali levelezés (anyakönyvi javítások, felmentések aktáinak) képeit is

Historia (Kotet_Volumen)\ - a plébánia válogatott, helytörténeti kéziratos-kötetes anyaga, a kezdetektől 1950-ig közölve
Egyhazkozseg_iskolaszek__Parochia_Schola\ - iskolaszéki, képviselőtestületi jegyzőkönyvek
Egyhazlatogatas__Visitatio_Canonicae\ - egyházlátogatási jegyzőkönyvek
Espereskeruleti__Districtualia\ - espereskerületi tanácskozmányok jegyzőkönyvei
Leirat_korlevel__Intimata_Currentales\ - királyi és helytartótanácsi leiratok, egyházmegyei körlevelek átírásai
Nepesseg_osszeiras__Status_animarum\ - lélekösszeírás, családkönyv, iskolakötelesek, választói névjegyzék stb.
Tarsulat_egyesulet__Consociatio_Confraternitas_Sodalitas\ - a plébánián működő egyesületek jegyzőkönyvei és törzskönyvei
Tortenetiras_Historia_domus\ - a Historia Domusok mellett időnként egyéb történeti feljegyzéseket is tartalmaz
Vegyes_Diversa\ - a fentiekhez be nem sorolható, vegyes tárgyú dokumentumok

A digitalizált dokumentumok listája egy terjedelmes táblázatba rendezve, részleteiben is áttekinthető-böngészhető, az itt szereplő kötetszámok (levéltári jelzet után szereplő vol_+szám) egyben a dokumentumok azonosítását is segítik, mivel ezek a számok a dokumentum képeit tartalmazó könyvtárak elnevezésében is szerepelnek. A táblázat így a képnéző szolgáltatással együtt is használható, összevethető. A képnéző szolgáltatást csak regisztrált kutatóink-felhasználóink vehetik igénybe, de a program bemutató, ún. demo változata ízelítőként szabadon elérhető a következő címen: http://archivum.asztrik.hu/demo/

A források területi megoszlását tekintve az egykori Bács-Bodrog vármegyéből, melynek plébániái 1920 után döntő részt határon túlra kerültek, elsősorban anyakönyvi forrásaink vannak, főként az 1826-tól gyűjtött anyakönyvi másodpéldányoknak köszönhetően. A mai Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, azaz Bács-Kiskun megye területén viszont alapos helyszíni feltárást is végeztünk a plébániákon, ezeken a helyeken így általában egyéb, helytörténeti jellegű kéziratos-kötetes állományt is fényképeztünk. A szolgáltatás tartalma térképen is áttekinthető-megtalálható honlapunkon.

 

A KFL-online szolgáltatás közel 150 ezer digitális képfelvételre épül, melyek az elmúlt években készültek a levéltár bizonyos állományrészeiről. Módszeresen törekedtünk kéziratos köteteink digitalizálására, hiszen a régi protokollumok-jegyzőkönyvek, az iktatók-mutatók és egyéb segédkönyvek-összeírások sorozatai elsődleges információkat adnak a különféle hivatalok működéséről és iratkezeléséről, s így nélkülözhetetlenek a különféle kutatások megkezdéséhez, a konkrét ügyek kereséséhez és az alapvető tájékozódáshoz.
Az említett kéziratos kötetek állományán túl, az akták-iratok digitalizálása során elsősorban az elmúlt évtized kutatói érdeklődését vettük figyelembe, így került sor a gyűjtemények (térképtár, tervtár, oklevelek stb.) feldolgozásán túl a hiteleshelyi (1873 előtti, közjegyzői) iratok, az I. világháborús holttányilvánítási akták (eltűnt katonák halálának utólagos jegyzőkönyvezése, tanúvallomások alapján), vagy éppen az Érseki Uradalom birtokjogi iratgyűjteményének kiemelésére.

A KFL-online tartalmáról az alábbi linken tájékozódhat:
A KFL-online tartalmának áttekintése (a főbb állományrészek ismertetésével)

A KFL-online képanyaga a levéltár jelzeteinek (fondjegyzékének) megfelelő könyvtári struktúrába rendeződik. A tartalom kezeléséhez így szükség van az iratokat ismertető információkra is, melyek honlapunkon külön oldalakon érhetők el:
A KFL iratanyagának szerkezete, tagolódása
A KFL fond- és állagjegyzéke
A fond- és állagjegyzék, valamint a közölt képanyag könyvtárszerkezetének jelzetei összevethetők, s a tartalom így már értelmezhető-kezelhető.
A részletesebb tájékozódást, kereséseket a fentebb már említett, az egyes dokumentumokat-iratsorozatokat ismertető táblázatos jegyzék teszi lehetővé, melynek használatát szintén ajánljuk.
A táblázat a képnéző szolgáltatással együtt is használható, összevethető. A képnéző szolgáltatást csak regisztrált kutatóink-felhasználóink vehetik igénybe, de a program bemutató, ún. demo változata ízelítőként szabadon elérhető a következő címen: http://archivum.asztrik.hu/demo/

 

Kalocsa és szállásai (Homokmégy, Szakmár) anyakönyvi adatbázisa mintegy 170 ezer anyakönyvi bejegyzés információit tartalmazza, döntő részben az 1700-1910 közötti időszakból. A tartalomban egyszerű és összetett keresések is végezhetők, az adatbázis érdekessége, hogy 1700-1910 között a lakosság (az elérhető anyakönyvi állomány) teljes lefedését célozta, vagyis római katolikus, izraelita és polgári anyakönyvi adatokat is tartalmaz. A feldolgozás segítségével böngészhetővé vált információs állomány nem csak a családkutatásokra, hanem a különféle tudományos kutatásokra is alkalmas. Az adatbázis tartalmáról részletesebben a szolgáltatás honlapján tájékozódhat.