Egyházi levéltárak, levéltári kapcsolatok

Jól karbantartott, alapos levéltári linkgyűjtemény található a leveltar.lap.hu címen. Ezen a lapon a magyarországi levéltárak intézménytípusonkénti felsorolásban szerepelnek, ahol az egyházi levéltárak köre külön csoportot (aloldalt) alkot. A keresett intézmények honlapjai a linkek használatával éhetők el.

A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete, a MELTE honlapján található a Kárpát-medence magyar egyházi levéltárainak és levéltárosainak egységes szempontok alapján szerkesztett ismertetése. Szintén a MELTE üzemelteti a Magyarországi Egyházi Levéltárak közös levéltári segédletét, s az e-kutatás egyházi levéltári lehetőségeiről is tájékoztat. A MELTE 1993-ban alakult Debrecenben. Az Egyesület célja az egyházi levéltárak és egyházi levéltárosok munkájának segítése, érdekeinek képviselete. A szakmai kapcsolatok erősítése, valamint továbbképzés céljából a MELTE évente egy alkalommal több napos levéltáros konferenciát rendez (2002-ben az éves vándorgyűlésnek levéltárunk adott otthont), és ezen kívül alkalmanként külön szakmai napokat is tart. Kapcsolatban áll más hazai- és nemzetközi levéltáros szervezetekkel, elsősorban a Magyar Levéltárosok Egyesületével (MLE) és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetséggel. Képviselői révén jelen van a magyar levéltárügy különböző fórumain, és részt vesz azok munkájában. Az Egyesületnek több mint 80 tagja van, 1998 óta hat saját kiadványa jelent meg. A MELTE rendezvényein, munkájában a KFL levéltárosai 1998 óta rendszeresen részt vesznek.

A történeti Magyarország Katolikus Levéltárai címmel olvasható az Interneten egy átfogó, egységes szempontok alapján szerkesztett, de az egyes intézményekre külön is kitérő adatgyűjtemény, melynek használatát katolikus egyházi levéltárak keresése-böngészése esetén ajánljuk. A gondos összeállítás további előnye, hogy tartalma idegen nyelven (német, szlovák) is elérhető.

Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központot (OKGYK) 1969-ben hozta létre a Magyar Katolikus Püspöki Kar, majd 1993-ban kapott újabb szervezeti- és működési kereteket. Az intézmény célja, hogy képviselje a katolikus gyűjtemények (könyvtárak, levéltárak, múzeumok) érdekeit és segítse azok munkáját. Az OKGYK tevékenysége során felügyeletet gyakorol a katolkus egyházi gyűjtemények felett, elősegíti a gyűjteményi munkatársak szakmai továbbképzését, az egyes intézményektől évenként jelentést és munkatervet kér, továbbá javaslatot tesz az államtól gyűjteményi célokra kapott támogatás egyházmegyék közti felosztására. Az OKGYK a katolikus levéltárosok továbbképzése céljából tavasszal és ősszel levéltári szakmai napot tart, melynek levéltárunk munkatársai rendszeres résztvetői.

A külföldön található, de magyar vonatkozású forrásokat őrző egyházi levéltárak közül jelenleg két intézménnyel állunk szorosabb szakmai kapcsolatban (mely részben kutatást, részben közös munkát-konferenciákat is jelent), az egyik a Gyulafehérvári Érseki és Főkáptalani Levéltár (Alba Iulia, Románia), a másik a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Levéltár (Oradea, Románia).

Figyelembe véve egyházmegyénk fekvését, határainak változását, a térséget érintő kutatások szempontjából fontos levéltári források találhatók még a Magyar Nemzeti Levéltár következő megyei  tagintézményeiben: Bács-Kiskun Megyei Levéltár (Kecskemét), Pest Megyei Levéltár (Budapest). A szekszárdi Duna híd megépülte óta elérhető közelségbe került számunkra a Tolna Megyei Levéltár is.

Az egyháztörténeti, helytörténeti kutatások kiegészítéséhez gyakran elkerülhetetlen a Magyar Nemezti Levéltár Országos Levéltára iratanyagának használata.