Isten hozta a KFL honlapján! Sikeres tájékozódást, eredményes kutatást kívánunk!

A levéltár működésének, az iratok ismertetésének és főegyházmegyénk történetének széles körű és igen sokrétű információs anyagát tartalmazza 2002 óta működő honlapunk. Böngészését valamennyi kutatónk, ügyfelünk, ill. levéltárunk vagy főegyházmegyénk iránt érdeklődő személy számára ajánljuk. Bízunk benne, hogy a különféle keresések során hasznos iránytűnek bizonyul, és megfelelő eligazítást ad látogatóink számára.
Tájékoztatásként jelezzük, hogy a megjelenő információs tartalom összeállítása, felépítése során meghatározó szerepe volt a következő, korábban már nyomtatásban is megjelent levéltári kiadványoknak:

  • A Kalocsai Érseki Levéltár. Levéltárismertető. Szerkesztették: Lakatos Adél, Lakatos Andor, Szabó Attila. Kalocsa, 2002. (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 2.) 341 pp.
  • Lakatos Andor: A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára (repertórium). Kalocsa, 1998. (Kalocsai Múzeumi Értekezések 4.) 174 pp.
  • A Kalocsai Érseki Tartomány térképeinek katalógusa 1-2. A Kalocsai Érseki Gazdasági Levéltár térképei No. 1-től No. 826-ig. Összeállította: Dóka Klára, Budapest, 1990. (Magyarországi Egyházi Levéltárak Térképei XIV.) 214, 273 pp.
  • A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye történeti sematizmusa 1777-1923. Szerkesztette: Lakatos Andor, Kalocsa, 2002. (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 3.) 486 pp.

Az említett könyvekről részletes ismertető is található a Kiadványok megfelelő oldalain. Élve a digitális megjelenés nyújtotta technikai lehetőségekkel, honlapunkon természetesen az említett kiadványok szerkesztett, továbbfejlesztett változata olvasható. A könyveken kívül kéziratos (nyomtatásban nem publikált) levéltári segédleteink nagyobb részét is elérhetővé tettük honlapunkon, ezt az anyagot az újabb jegyzékek feldolgozásával igyekszünk rendszeresen frissíteni. Irataink ismertető leírását az IRATANYAG menüpontban találják.
Intézményünk működéséről, a kutatások lehetőségeiről bőséggel találnak információt a LEVÉLTÁR és a KUTATÁS menüpontokban.
Régi, statikus honlapunk 2010-től Drupal alapon működött tovább, fejlesztésében fontos szempont volt, hogy igyekeztünk nagyobb hangsúlyt fektetni a tematikus kutatási igényekre (tekintettel kutatóink-ügyfeleink érdeklődésére, a családkutatások és helytörténet hangsúlyos szempontjaira), és ennek megfelelően törekedtünk újabb tartalmakat elérhetővé tenni honlapunkon. 2010 végén indult "e-kutatás" szolgáltatásunk, regisztrált kutatóink akkor mintegy 250 ezer digitális képet értek el, hét év múltán már több mint 1,2 millió képfelvétel között böngészhettek. Az e-kutatás tapasztalatairól és lehetőségeiről az E-ARCHIVUM menüpontban tájékozódhatnak.
A kutatásokat megfelelő adattárakkal is igyekszünk segíteni, ennek alapját a történeti sematizmus 18-20. századi anyagának közlése, majd továbbfejlesztése jelentette. Az ADATTÁR tájékoztatást nyújt főegyházmegyénk szervezetéről és tisztségviselőiről, de emellett a papi életutakat ismertető névtárat, s a fontosabb eseményeket összegző kronológiát is igyekszünk folyamatosan fejleszteni.
Visszajelzéseket, véleményeket szívesen fogadunk levéltárunk e-mail címén.