A megvalósítás, feldolgozottság

2009 őszén a Kalocsai Sárköz településeivel kezdtük el a plébániák kéziratos köteteinek képi digitalizálását. Az itteni 19 anyakönyvezési hely feldolgozása fontos tapasztalatokat jelentett számunkra a felvételszámokat és a plébániákon található források típusát-jellegét illetően, eszerint dolgoztuk ki a digitális tartalom elrendezését-struktúráját, ill. határoztuk meg feladatainkat a következő esztendőben. A fotózás során levéltárunk központi raktárainak állományát is hasznosítottuk, ez egyrészt gazdag anyakönyvi másodpéldány-gyűjteményünknek, másrészt a már beszállított, rendezett plébániai levéltáraknak volt köszönhető.
A Kalocsai Sárköz esetében 95 ezer képfelvétel készült, melynek statisztikai megoszlása a következő: a fényképezett állomány eredetét tekintve az Érseki Levéltár anyakönyvi másodpéldány állományáról (KFL.I.1.d.) készült 56.518 felvétel (59 %), míg a plébániák levéltárairól (KFL.V.) 38.905 felvétel (41 %). A digitalizált dokumentumok típusát tekintve az anyakönyvi felvételek száma 67.869 (71 %), az anyakönyvekhez tartozó mutatóké 10.188 (11 %), a népesség- és lélekösszeírások felvételeinek száma 1.980 (2 %). Az említett dokumentum-típusok a családkutatások elsődleges forrásai, összesített felvételszámuk 80.037 (84 %). A Historia Domusok felvételeinek száma 1.075, a különféle plébániai jegyzőkönyveké (iskolaszéki, képviselőtestületi, egyesületi) 6.598, a másolati könyveké (körlevelek, leiratok, levelező könyvek) 5.145. Az espereskerületi jegyzőkönyvekről 768, egyéb dokumentumokról 1.800 fotó készült.

2010-ben központi anyakönyvi másodpéldány-állományunk esetében, vagyis a történeti egyházmegye 1826-1920 közötti időszakából elsőként az egybekeltek anyakönyveit digitalizáltuk valamennyi plébánia esetében (a házassági anyakönyvek bejegyzései adatokban gazdagok, de a bejegyzések száma, a dokumentumok terjedelme a többi anyakönyv-típushoz viszonyítva csekély), ezt követi majd fokozatosan a többi anyakönyv-típus feldolgozása is. Az 1993 után Kalocsához csatolt, egykori váci egyházmegyei területre eső plébániák esetében viszont a kiszállások alkalmával feltárt teljes kötetállományt fényképeztük, hogy a többszöri szállítást-mozgatást elkerüljük. A fent említett módon levéltárunkban egy év alatt (2009 őszétől 2010 őszéig) összesen mintegy 250 ezer képfelvétel készült.

2011-ben elsősorban központi anyakönyvi másodpéldány-állományunkból dolgoztunk, viszonylag kevés alkalommal végeztünk plébániákon feltárást-kiszállásokat. A kereszteltek és meghaltak 1826-1920 közötti anyakönyveivel egészítettük ki a 2010-ben létrehozott anyagot, a feldoltozás sorrendjében először a terület városaira koncentráltunk, majd a kisebb települések következtek, alfabetikus rendben. 2011 végéig összesen mintegy 550 ezer képfelvétel készült.

A feldolgozottságról kétféle módon nyújtunk tájékoztatást: honlapunk egyik külön oldalán közzétett táblázatunkban településenként egy-egy sorban tekinthető át a digitalizált anyag (ld. alább Feldolgozottság - áttekintő táblázat címen), míg részletes Excel-táblánk minden egyes digitalizált dokumentumot külön sorban ismertet.