Elkészült levéltárismertetőnk horvát nyelvű kiadása (2018.08.28.)

Elkészült levéltárismertető füzetünk aktualizált, horvát nyelvű kiadása: Arhiv Kalačke nadbiskupije (AKN) – Arhivski vodič [PDF]. Az anyagot pdf dokumentumként terjesztjük honlapunkon, délszláv kutatóink tájékoztatására. A kiadvány hiánypótló, mivel horvát nyelvű ismertető eddig még nem jelent meg levéltárunk állományáról és tevékenységéről. A történeti Kalocsa-Bácsi Főegyházmegyében jelentős délszláv népesség élt, egykori területének nagyobb része ma Szerbiában található, ennek a résznek a jogutóda a Szabadkai Egyházmegye.

Hírek: