Ajánlás egy különleges levéltári szolgáltatáshoz - Dr. Bábel Balázs érsektől

A levéltárat fenntartó Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érsekeként nagy örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy egy különleges levéltári kezdeményezés hírnöke és ajánlója lehetek. Tudomásunk szerint hazánkban elsőként indul most útjára a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár honlapján egy újszerű szolgáltatás, melynek célja, hogy az Internet segítségével kutathatóvá váljanak egyházmegyénk anyakönyvi- és helytörténeti forrásai. Egy év munkájának eredményeként most több ezer 18-20. századi kéziratos kötet (anyakönyv, összeírás, jegyzőkönyv, historia domus stb.) digitális képanyaga – összesen mintegy 250 ezer felvétel – válik böngészhetővé regisztrált kutatóink számára a néhai Bács-Bodrog vármegye, és a mai Bács-Kiskun megye több száz településéről.

Az emberiség ősi vágya az egyedi, lejegyzett információk hasonló összegzése, a bennük rejlő tudás megmentése. Több mint két és félezer éve Asszurbanipál, a Bibliából is ismert asszír uralkodó elrendelte, hogy Mezopotámia templomainak, iskoláinak archívumait másolják le és küldjék el a fővárosba, Ninivébe. Így jött létre az emberiség első szisztematikusan rendezett könyvtára, valójában inkább írásos dokumentumgyűjteménye – ma elsősorban az akkor összegyűjtött, és később régészeti leletként feltárt ékírásos agyagtáblákból ismerjük Mezopotámia történelmét-kultúráját. Hány hasonló, olykor sikeres, máskor eredménytelen kísérletről számolhatnánk be még a későbbi évszázadokból!

Az emberi kultúra történetében minden nemzedék felelőssége, hogy éljen adottságaival, a kor technikai lehetőségeivel. A számítógépek korában, a 21. században fontosnak látjuk közösségeink-plébániáink egyedi, kéziratos történeti forrásait digitális módon is megörökíteni és átörökíteni, hiszen ez a dokumentum-együttes nemzetünk kulturális örökségének egyik fontos része, köszönhetően az egyház és a vallás hangsúlyos történelmi, közösségformáló szerepének. Az említett források egy része már most is igen keresett (gondoljunk csak az anyakönyvekre és a velük kapcsolatos családkutatói érdeklődésre), más része viszont alig ismert, sőt teljesen feltáratlan-ismeretlen. Az összegzés, a gyűjtés és az archiválás lehetősége mellett a digitális technológia valójában a hozzáférést és a feldolgozást is jelentősen megkönnyítheti, ebben nyit számunkra új távlatokat az Internet világa. Kívánom, hogy legyen gyümölcsöző ez a kulturális misszió, s az így kibontakozó nemes munka, közösségeink múltjának vizsgálata-elemzése! Legyen sok böngészője ezeknek az egyedi, pótolhatatlan dokumentumoknak-értékeknek!

Köszönetet mondok mindazoknak, akik ezt a szolgáltatást lehetővé tették. Azoknak, akik a szükséges munkafolyamatokat végezték, vagy azt bármilyen módon segítették. Utóbbiak, a támogatók sorában említhetjük Kalocsa Város Önkormányzatát és a Paksi Atomerőművet. Kívánom, hogy ez az összefogás legyen példa a jövőre nézve, hiszen kezdeményezésünk, melynek első eredményeivel ma a nyilvánosság elé lépünk, alig egy éves, de láthatóan igen termékeny, és folytatásra érdemes. Ami eddig megvalósult, az nem sokmilliós költségvetés, nem nagyszabású pályázat, hanem sokkal inkább odafigyelés, szervezés és összefogás eredménye. Annak példája, hogy a tettre kész jóakarat időnként képes meghaladni az anyagi nehézségeket.

Minden kedves böngésző, kutató, levéltáros, közreműködő és segítő munkájához sok sikert kívánok, együttműködésükre Isten áldását kérem!

Kalocsa, 2010. október 18.

Dr. Bábel Balázs
kalocsa-kecskeméti érsek