Az e-kutatás előnyös lehetőségei

Néhány szempont, amelyek miatt szolgáltatásainkat kutatóink figyelmébe ajánljuk:

A Matricula-Historia-online szolgáltatás kutatásának előnyei
Az 1945 előtti alapítású plébániák teljes anyakönyvi anyagának digitalizálására és közlésére törekedtünk (kereszteltek 1920-ig, egybekeltek 1950-ig, meghaltak 1980-ig), az 1960-as években mikrofilmezett, s a Magyar Nemzeti Levéltárban kutatható 1895 előtti anyakönyvi anyagnál ez egyrészt időben, másrészt információkban is többet jelent, hiszen itt most a bérmálási anyakönyvek, katonai anyakönyvek, megtérések-áttérések információi is megjelennek, melyek a családkutatások szempontjából időnként nagyon fontosak lehetnek, s a mikrofilmezésből a 60-as években kimaradtak. Amennyiben rendelkezésünkre álltak a források, igyekeztünk a 19. századi kereszteltek anyakönyveit több változatban (eredeti- és másodpéldányok formájában is) digitalizálni, lehetőséget adva az adatok összevetésére, az eltérések (pl. megjegyzés rovatok utólagos bejegyzései az eredetiben) megfigyelésére, ill. a könnyebben olvasható változat használatára.
Nagy hangsúlyt fektettünk a plébániákon létező anyakönyvi mutatók-indexek feltárására, melyek a kutatásokat jelentősen megkönnyíthetik. Az indexek felvételeinek esetében a fájlok struktúrája-elnevezése a korszakokra és betűkre is utal, ez általában gyors eligazodást, jó keresési lehetőségeket biztosít. (Sajnos nem minden esetben készültek mutatók az anyakönyvekhez, és arra is volt példa, hogy az idők során elvesztek.)
Fontosnak tartottuk a különféle népesség-összeírások (status animarum), családjegyzékek (plébánosok által az egyes családokról vezetett családkönyvek), árvakönyvek, egyházi iskolai anyakönyvek digitalizálását is, melyek a családkutatások szempontjából szintén informatívak lehetnek.
A szolgáltatás igen jelentős területet-régiót fed le (a néhai Bács-Bodrog és a mai Bács-Kiskun megyék együttes területe a Duna-Tisza közén), melyen belül az egyes családok mozgásának követésére is lehetőség nyílik.
Fontos technikai előnyt jelent a mikrofilmekhez és a papír alapú forrásokhoz képest a könnyebb és gyorsabb kezelhetőség, és nem elhanyagolható szempont a színes digitális képfelvételek jobb minősége, nagyíthatósága sem.
Az internet segítségével a tartalom kényelmesen, otthonról is elérhető, a kutatások az esti órákban és hétvégén is, non-stop végezhetők. Az e-kutatások gyakorisága, intenzitása tapasztalataink szerint jelentős mértékben meghaladja levéltári kutatószobánk forgalmát, a munka sokkal gyorsabban, eredményesebben végezhető.
A helytörténeti tartalom gyakran jól kiegészíti és színesíti az anyakönyvek információit, hiszen régen sokkal jelentősebb és jellemzőbb volt a családok életében a helyi közösségekben folytatott tevékenység.
A plébániák kéziratos kötetei a helytörténetírás pótolhatatlan, egyedi forrásai. Nem kell különösebben indokolni, milyen nagy segítséget jelenthet egy település történetének megírásánál egy jól vezetett plébániai Historia Domus. Ezek az egyedi források manapság mégis gyakran kallódnak, ill. általában nehezen hozzáférhetőek. Digitalizálásukkal egyrészt a felesleges bolygatástól, óvatlan és indokolatlan kölcsönzésektől szeretnénk az említett dokumentumokat megvédeni, s ugyanakkor hozzáférésüket széles körben biztosítani. Ezek a források valójában jól kiegészítik a KFL központi állományában őrzött plébániai levelezések iratait, hiszen az érsekség és a plébánosok közti hivatalos levelezés a kéziratos kötetekbe lejegyzett összefoglalókat-emlékeztetőket általában nem tartalmazta. A levéltár plébániákra vonatkozó iratainak, ill. a plébániák kéziratos köteteinek együttes használatával tehát kitűnő alkalom nyílik az alaposabb tájékozódásra, a körültekintőbb helytörténetírásra.
A plébániák egyedi köteteit böngészve jól kirajzolódnak egy-egy település jellegzetességei. Bizonyos helyeken nagyon erős iskolai iratanyagot (iskolaszéki jegyzőkönyveket, tantestületi jegyzőkönyveket, esetleg iskolai anyakönyveket is) találunk, másutt több évtized tanyalátogatási naplóin akad meg a szemünk. Előfordul, hogy valahol több kötetben, vaskos protokollumokban vezették a feudális kor kéziratos egyházmegyei körleveleinek átírásait, másutt nem találunk hasonló forrást. Iratpusztulás sajnos már az elmúlt évtizedekben is előfordult, de a kép valójában sosem volt egységes, mindig voltak helyi különbségek, jellegzetességek. A gazdasági jellegű, tömeges források (egyházi adóívek, pénztárnaplók, alapítványi összegek pénztári kezelése) digitalizálásától általában eltekintettünk, csak néhány különleges, ill. régi darab esetében tettünk kivételt.

A KFL-online szolgáltatás kutatásának előnyei
Az internet segítségével a tartalom kényelmesen, otthonról is elérhető, a kutatások az esti órákban és hétvégén is, non-stop végezhetők. Az e-kutatások gyakorisága, intenzitása tapasztalataink szerint jelentős mértékben meghaladja levéltári kutatószobánk forgalmát, a munka sokkal gyorsabban, eredményesebben végezhető.
Az elmúlt években többször is lehetőséget adtunk a kutatói érdeklődés, igénybejelentés alapján történő (on demand) digitalizálásra, a kérésre feldolgozott és feltöltött iratállomány ilyenkor egy kutatói regisztrációval elérhetővé vált, a tartalom pedig a későbbiekben is a KFL-online szolgáltatás része maradt.
A feudális kori témák, érdeklődés esetében a digitalizált protokollumok, különféle kéziratos kötetes anyagok kiváló lehetőségeket nyújtanak a kutatásokra, mivel a jegyzőkönyvek abban az időben még az akták tartalmi kivonatát adták, és szinte valamennyi fontos ügyet-történést hasonló módon jegyzőkönyveztek-átírtak.