Egy eltűnt irat nyomában – az Érsekcsanádi Plébánia 1838-as alapítása kapcsán (2019.03.06.)

Kozma Róbert könyvtáros, helytörténeti kutató küldte el levéltárunk számára Klobusiczky Péter kalocsa-bácsi érsek 1838. augusztus 24-én kelt, a Kalocsai Főszékesegyházi Káptalannak címzett ünnepélyes oklevelének szövegét, mely a Csanádi Plébánia alapításáról szól. A latin szöveg átírása az Érsekcsanádi Plébánia levéltárában őrzött, 19. század végi másolat felhasználásával készült, az eredeti dokumentum ui. jelenleg nem található levéltárunkban (sem a Főkáptalani Levéltárban, sem a Sükösdi és Érsekcsanádi plébániákra vonatkozó iratanyagokban). A dolog érdekessége, hogy az Érsekcsanádi Plébánia másolati példányát az Érseki Levéltárban készítették 1896-ban, az akkor még meglévő eredeti segítségével, viszont a másolaton szereplő iktatószám egy üresen maradt bejegyzésre hivatkozik az Érseki Hivatal 1896-os iktatókönyvében, így az akta további sorsáról és elhelyezéséről sajnos nincs információnk.
Az 1838. augusztus 24-én kelt alapító oklevél latin szövegét és annak magyar fordítását (Babcsányi Judit, Historia Fordítás) egy pdf dokumentumban csatoljuk. A közlés engedélyezését ezúton is köszönjük Kozma Róbernek és Babcsányi Juditnak.
A kalocsai konzisztóriumi jegyzőkönyv tanúsága szerint az érseki szentszék 1838. augusztus 23-án tartott ülésén határoztak a Csanádon lakó lelkipásztor ellátásáról (lakóhelyéről, jövedelméről stb.), a protokollum latin nyelvű bejegyzésének másolatát csatoljuk.
Az alapítást megelőzően természetesen történtek egyeztetések a csanádi hívekkel, az ott illetékes érseki uradalmi szervezettel, valamint a Sükösdi Plébániával is (Csanád ennek leányegyháza-filiája volt a korábbi időkben). A hívek magyar nyelvű kérelmező levele 1838. május 27-én kelt, ezt követően egészen őszig tartott az egyeztetés, melynek dokumentumait (az Érseki Hivatal Érsekcsanádi Plébániára vonatkozó iratanyagából) másolatban közöljük.
Letölthető dokumentumok (pdf-ek):
- A Csanádi (ma: Érsekcsanád) Plébánia 1838. augusztus 24-én kelt alapítólevelének szövege latin átírásban és magyar fordításban
- A kalocsai szentszéki jegyzőkönyv 1838. augusztus 23-án kelt, 887. sz. bejegyzése a csanádi helyben lakó lelkipásztor ellátásáról
- Egyeztető levelezés az érsekség, a csanádi hívek és az uradalmi szervezet között a helyben lakó lelkipásztor ellátásáról, 1838 május-szeptember.
 

 

Hírek: