Kalocsa kora középkori "erőteréről", egy 18. századi térkép kapcsán - tanulmány, 2019

Lakatos Andor: Kalocsa kora középkori „erőteréről”, egy 18. századi térkép kapcsán című írása 2019-ben jelent meg a 70 éves Zombori Istvánt köszöntő kötetben. A tanulmány a KFL térképtárának egyik jeles darabja, Ruttkay Mihály 1763-as térképe kapcsán készült, bibliográfiai adatai a következők: LABORATOR ASSIDUUS. A 70 éves Zombori István köszöntése. Szerk.: Somorjai Ádám OSB, Somorjai Gabi. MTA BTK Történettudományi Intézet, MNL-OL, Budapest, 2019. 141-147.p.
A tanulmány szövegét és a könyv tartalomjegyzékét pdf formátumban tesszük elérhetővé-letölthetővé honlapunkon.
A könyvbemutatóval kapcsolatos hír honlapunkról: Laborator Assiduus címmel jelent meg a 70 éves Zombori Istvánt köszöntő kötet (2019.04.04.)