Paptartás a kalocsai főegyházmegyében (1738-1849) - publikáció (2019.06.19.)

Paptartás a kalocsai főegyházmegyében (1738-1849) címmel jelent meg Bárth János új könyve. A 351 oldalas kötetben 111 levéltári dokumentum kiadása szerepel (a KFL plébániákra vonatkozó iratanyagából, az alsópapság jövedelmei, megélhetése kapcsán), és ezen kívül részletes tanulmányokat, elemzéseket is tartalmaz a témáról. A könyv az MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport kiadásában jelent meg (az "Alsópapság a 18-20. századi lokális közösségekben Magyarországon és Erdélyben" c. kutatási program támogatásával), és hasznos adalékokat közöl a török után újjászervezett Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye feudális kori történetéhez.
A könyv bevezetőjéből, tartalomjegyzékéből letölthető részletet közlünk, és a kötet térkép-mellékleteiből is ízelítőt adunk az érintett terület-plébániák ismertetéséhez.

Hírek: