A Collegium Germanicum et Hungaricum levéltára - tanulmány, 2012

Tóth Tamás: A Collegium Germanicum et Hungaricum levéltára c. tanulmánya 2012-ben jelent meg, a Magyarország és a római Szentszék (Források és távlatok). Tanulmányok Erdő bíboros tiszteletére c. kötetben. (Szerk.: Tusor Péter,  Gondolat-PPKE "Lendület" Egyháztörténeti Kutatócsoport, Budapest, Róma 2012. 137-156.o.) A több mint 200 iratfolyóméter terjedelmű levéltár magyar vonatkozásai jelentősek, hiszen a híres római intézmény diákjai közül számos befolyásos egyházi személy (püspök, teológiai tanár stb.) került ki, akik fontos szerepet játszottak az egyház életében (boldogok, szentek is voltak köztük).