Ijjas és Budanovich - tanulmány, 2009

Tóth Tamás: Ijjas és Budanovich. A Bácsi Apostoli Kormányzóság 1941-1944 című tanulmánya a Bácsország (Vajdasági Honismereti Szemle) c. folyóirat 48. számában (2009/1. 25-35.o.) jelent meg. A tanulmány a nemzetiségi- és politikai konfliktusokkal terhelt, háborús időszak egyháztörténeti eseményeire koncentrál, az egyházkormányzati változások áttekintésével és azok főszereplőinek ismertetésével.