A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye mártír papjai 1944-1945-ben - tanulmány, 2016

Tóth Tamás: A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye mártír papjai 1944-1945-ben című tanulmánya 2016-ban jelent meg az Episcopus, Archiabbas Benedictinus, Historicus Ecclesiae : Tanulmányok Várszegi Asztrik 70. születésnapjára c. kötetben
(szerk.: Somorjai Ádám OSB, Zombori István, Budapest, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány 439-454. o.)
Az 1944-1945-ös események jelentősen megváltoztatták Dél-Bácska etnikai és vallási térképét, a 18. század óta itt élő németajkú népesség szinte teljesen eltűnt, a magyarok száma is erősen megfogyatkozott, több helyütt a katolikus templomot is lerombolták. A tanulmány 26 egyházi személy (papok, szerzetesek) sorsa (halála, eltűnése) kapcsán ismerteti az üldöztetést, és járja körül a sokáig tabuként kezelt, elhallgatott eseményeket.