Szerverfrissítés: 34 ezer új képfelvétel népesség-összeírásokról és peres iratokról (2021.01.22.)

2021. január 22-én 25 település (plébánia) anyagát egészítettük ki a feudális kori, népességre vonatkozó forrásokról készült, újabb 11 ezer képfelvétellel. Peres irataink feldolgozását is folytattuk, ez alkalommal az Érseki Főszentszék feudális kori anyagának más egyházmegyékre vonatkozó, fellebbviteli aktáit digitalizáltuk, 15 egyházmegyéből, mintegy 23 ezer képfelvétellel. E-kutatás szolgáltatásunk tehát összesen 34 ezer kutatható képfelvétellel bővült.

Az Érseki Hivatal plébániai iratállományában (KFL.I.1.b.) a népességre vonatkozó források jelentős forrásértékű és gyakran kutatott állományrészt képviselnek. A témával kapcsolatos, jellemző irattípusok a lélekösszeírások; a jelentések vegyes házasságokról, elváltakról és vallást változtatókról; a különféle anyakönyvi felmentések és javítások, valamint az iskolai összeírások is. Az említett irattípusok számára egyes települések feudális kori iratsorozatában külön alsorozatokat hoztunk létre (népesség, összeírás címen), s a sorszámozott aktákról egy lajstromot is készítettünk Excel-tábla formájában, a jellemző adatokkal: tételszám, dátum, irat jellegének-típusának meghatározása, információs tartalom minősége (névadatok, említett helyek stb.) Az említett Excel-táblázat közel 10 ezer leírási tételt tartalmaz, és kutatási segédletként letölthető honlapunkon, a következő néven:
KFL-I-1-b_Feudalis-kori-nepesseg-osszeiras_jegyzek_web.xls
A jegyzékben szereplő jelzetet, tételszámokat a képek elnevezései is tartalmazzák, a leírás és a források tartalma így könnyen kapcsolható, összevethető.
A képanyag a következő útvonalon érhető el a Matricula-Historia-online tartalmában:
Plébánia neve/ Kotet_Volumen/ Nepesseg_osszeiras_Status_animarum/
A jelenlegi alkalommal feltöltött települések/plébániák sora a következő: Bácsalmás, Bajsa (kiegészítés), Béreg, Bezdán (kiegészítés), Madaras, Péterréve (kiegészítés), Soltvadkert (kiegészítés), Szenttamás (kiegészítés, csere), Szépliget, Szilágyi, Szilberek, Szond, Tataháza, Temerin, Titel, Topolya, Újfutak, Újvidék, Újvidék-Örmény pléb., Vajszka, Vaskút, Veprőd, Zenta, Zombor, Zsablya
A feltöltött képek száma: 11.246

Az Érseki Főszentszék állományában (KFL.I.2.a.) az 1733-1866 közötti időszakból, több mint 16 ifm terjedelemben maradtak ránk peres-, ill. fegyelmi jellegű iratok, melyek főként jegyesek és házaspárok ügyeit, vitás helyzeteit kezelték-rendezték (a jegyesség-felbontások, válóperek, köteléki perek mellett előfordultak végrendeleti-, holttányilvánítási- és egyéb fegyelmi ügyek is). Az említett szentszéki aktákból ez alkalommal a más egyházmegyékre vonatkozó, fellebbviteli aktákat digitalizáltuk, és szokás szerint tételes jegyzék is készült róluk az illetékes egyházmegye, a peres felek, pertípusok és az évkör megjelölésével. Az ismertető jegyzék több mint ötszáz soros, és letölthető honlapunkon, a következő néven:
KFL-I-2-a_Szentszeki-perek_1733-1866_digitalizalt-allomany-jegyzeke.xls 
A dokumentum két munkalapból áll, plébániák és egyházmegyék megosztásban, a fellebbviteli perek a második, egyházmegyék munkalapon szerepelnek.
A feltöltött képanyag a következő útvonalon érhető el, Matricula-Historia-online szolgáltatásunk részeként: a szolgáltatás nyitólapján (E-dokumentumok olvasása), a plébániák felsorolása végén, a Más egyházmegyék csoportjában találhatók, az egyes egyházmegyék neve alatt, /Peres-iratok_Processualis könyvtárakban.
Összesen 15 egyházmegyére vonatkozóan, több mint 500 tétel (peres ügyirat) anyagát tettük elérhetővé, a feltöltött mappák listája a következő:
Csanád (85 tétel), Diakovár (28 tétel), Eger (12 tétel), Erdély (223 tétel), Esztergom (7 tétel), Nagyvárad (60 tétel), Pécs (7 tétel), Prága (1 tétel), Rozsnyó (4 tétel), Szatmár (4 tétel), Szombathely (1 tétel), Vác (8 tétel), Veszprém (1 tétel), Zágráb (31 tétel), Zeng (23 tétel).
A feltöltött képek száma: 22.878

E-kutatás szolgáltatásunkban összesen 1.654.446 képfelvétel érhető el.
Eredményes böngészést, jó kutatást kívánunk!

 

Hírek: