Iratvásárlás – a kalocsai Kisszeminárium Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolnájának 1882-es búcsúengedélye (2021.07.12.)

Egy internetes aukción bukkant fel, és levéltáros kollégáink jelzésének köszönhetően végül sikerült megvásárolnunk azt a hártyára írt pápai oklevelet, melyet XIII. Leó pápa 1882. november 26-án adott ki a kalocsai Kisszeminárium kápolnája számára, teljes búcsút engedélyezve Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére (márc. 25-re).

A Kisszeminárium épületét Haynald Lajos érsek 1879-ben, az akkor lebontott, régi városi plébánia és templom helyén építtette, a papi hivatásgondozó intézmény 1880-ban kezdte meg működését. Kápolnája megőrizte a régi plébánia-templom titulusát (Gyümölcsoltó Boldogasszony), és minden bizonnyal fontosnak tartották, hogy az új szakrális tér a környékbeli hívek számára is megközelíthető legyen (közvetlen, utcára nyíló bejárón keresztül). A kápolnát ezen kívül a közeli Fiúiskola, valamint a Tanítóképző ifjúsága is használta intézményi ünnepei alkalmával (vagyis a népiskolától a felsőoktatásig valamennyi iskolás korosztály megjelent).
A Kisszeminárium növendékei a szomszédos Jezsuita Gimnáziumba jártak, az egyházi iskolák államosítását követően, 1948 után ezek az épületek állami tulajdonba kerültek. A helyben összegyűlt iratok (köztük a most felbukkant pápai oklevél) szétszóródtak, ismeretlen helyre kerültek. Mivel az érsekek által fenntartott intézményről van szó, a Kisszeminárium működésével, történetével kapcsolatosan az Érseki Levéltár (KFL.I.) is jelentős, közel két iratfolyóméter terjedelmű forrásanyagot őriz, ezt a képet „színesíti” a most vásárolt, egykor minden bizonnyal gondosan őrzött, megbecsült oklevél.

A Kisszeminárium épületében (Kalocsa, Szent István király út 12-14.) később a Belvárosi Általános Iskola kapott helyet, az egykori kápolna impozáns terét (kihasználva közvetlen, utcai megközelíthetőségét) múzeumi célokra hasznosították, a Városi Galéria jelenleg a Viski Károly Múzeum kiállítóhelyeként üzemel. A kápolnáról sajnos nincs képfelvételünk, a szóban forgó teret így csak közelmúltbeli állapotában tudjuk érzékeltetni-bemutatni.

 

Hírek: