Szakmai beszámoló a KFL 2021. évi működéséről (2022.02.04.)

Elkészült intézményünk 2021-es szakmai beszámolója, melynek szövegét honlapunkon is elérhetővé-letölthetővé tettük A Levéltár/ Tevékenység, feladatok/ Szakmai beszámolók oldalon, pdf formátumban. A beszámoló terjedelme 5 oldal, főbb pontjai a következők:

1.) Az állomány gyarapodása, mozgása, változásai
2.) Állományvédelem, restaurálás
3.) Feldolgozó munka (iratrendezés, segédletkészítés, digitalizálás)
4.) Kutató- és ügyfélszolgálat
5.) Szakmai kapcsolatok, publikációk, honlap
6.) A működés személyi- és tárgyi feltételei, pályázatok-támogatások

Az alábbiakban a Kutató- és ügyfélszolgálatra vonatkozó részt idézve adunk rövid tartalmi ízelítőt:

2021-ben személyesen mindössze 10 kutatót fogadtunk Kalocsán, akik összesen 19 esetben kerestek fel bennünket. A járvány-helyzet történelmi mélypontot okozott helyi forgalmunkban: a személyes kutató- és ügyfélszolgálat március 8-tól két hónapon át szünetelt, s a forgalom utána is csekély maradt, a COVID hátrányos következményei sajnos még súlyosabbak voltak, mint 2020-ban. Az interneten viszont kiemelkedő érdeklődést tapasztaltunk: e-kutatás szolgáltatásunkat 1080 regisztrált kutató vette igénybe, ők összesen 12.974 alkalommal használták kutatás céljából honlapunkat (ez átlagosan, naponta 35,6 kutatást jelentett). A látogatójegyek és az e-kutatási regisztrációk összesített száma így 1090, s a kutatási esetek összesített végeredménye 12.993. A kutatók ezer feletti száma korábban szinte „elképzelhetetlen” csúcsérték levéltárunk ötven éves működésében (1972-ben kezdték meg a kutatónapló vezetését).
A 2020-as évhez hasonlóan 2021 végén (karácsony és újév között) 10+1 nyílt kutatónappal ünnepeltünk, ezzel az ingyenes kutatási lehetőséggel 578-an éltek, érezhetően nagy az igény, hogy e-kutatóink rendszeresen visszatérjenek, néhány adatnak utána nézzenek, ill. betekintve tájékozódjanak a gyarapodó digitális állományról és az új kutatási lehetőségekről. A hasonló akcióknak jelentős szerepe van az egész évre jellemző forgalomnövekedésében.
Az év során 73 alkalommal végeztünk adatkeresést ügyfeleink számára, az ügyfélszolgálat, valamint szakmai kapcsolataink során több mint 1800 digitális fájlt (jpg és pdf dokumentumokat) adtunk át levéltári forrásainkról, és 51 anyakönyvi kivonatot készítettünk. Tájékoztató- és ügyfélszolgálati munkánk során összesen több mint ezer levelet küldtünk válaszként, a különféle megkeresésekre.