Hiánypótló mű jelent meg a Kalocsai Iskolanővérek történetéről (2023.05.11.)

2023. május 9-én, az MNL Országos Levéltárában mutatták be Kőfalviné Ónodi Márta: A Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek Társulata című könyvét, mely a Doktori disszertációk a Magyar Nemzeti Levéltárból könyvsorozat 3. köteteként jelent meg.
A mű hiánypótló, hiszen annak ellenére, hogy a Kalocsai Iskolanővérek Társulatát a korszak egyik legnépesebb, legjelentősebb női szerzetesközösségének nevezhetjük, mégis szembetűnő a Társulat történetének szakirodalmi elhanyagoltsága. Örömteli fejlemény, hogy az említett hiányok pótlásaként ezúttal nem csak egy újabb fejezetet, nem csupán adalékokat, kiegészítéseket kaptunk, hanem igazi alapvetést, a Társulat történetének átfogó feldolgozásával. A szerző levéltárosként több mint két évtizede gondozza és kutatja az Iskolanővérek 1950 előtti iratanyagát, összegző munkája a források széles körű ismeretéről tanúskodik. A makroszintű, intézményes vizsgálatok után, a második világháborús eseményekről szóló részben életszerű és élményszerű képet kapunk a nővérek hétköznapjairól, a háború viszontagságairól, a közösség és a társadalmi környezet kapcsolatáról, e viszonyok változásairól (mikrotörténet).
A körültekintően felépített, gazdag tartalom jól hasznosítható részét képezi a témával kapcsolatos bibliográfia és források alapos áttekintése (mintegy 30 oldal terjedelemben), a gondos jegyzetapparátus (összesen több mint 1600 lábjegyzettel), és megtalálhatók a kötetben szereplő nővérek életrajzi adatai is (40 oldal terjedelemben).
A könyv megjelenésével a jövő kutatásai szempontjából nélkülözhetetlen, alapvető fontosságú mű született, melynek tartalma elektronikusan (e-könyvként) is elérhető az MNL honlapján, jó szívvel ajánljuk a kutatók és a téma iránt érdeklődő olvasók figyelmébe!
A könyv bibliográfiai adatai:
Kőfalviné Ónodi Márta: A Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek Társulata 1860-1946. Általános társulattörténet és a II. világháborús események. Doktori disszertációk a Magyar Nemzeti Levéltárból 3. Sorozatszerkesztő: Ö. Kovács József és Rácz György. Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest, 2022. 535 pp.

Hírek: