Egy letűnt korszak emlékei - fotók Kerényből (2024.04.18.)

Különleges ajándékot kaptunk a közelmúltban, egy 2024-es naptárat, melynek fotói Kerény (Kernyaja, németül Kernei, ma Kljajićevo) bácskai sváb település majd két évszázados múltjának (1765-1944) emlékeit tárják elénk, ma látható formájukban.

A naptár kiadója, Michael Mucha Németországban él (nagyszülei még Kerényben születtek), s a családi emlékezettől inspirálva szorgalmasan kutatja a bácskai település múltját, különösen szívesen gyűjti annak vizuális emlékeit (képanyagát, ábrázolásait). Az elmúlt években többször is járt Kljajićevoban, s ott fényképészként is elmerült nagyszülei és ősei világában, bejárva történeteik helyszínét.
A művészi igényességű, fekete-fehér képeken drámai módon találkozik a múlt és a jelen, s az elmúlás látványos jeleiként alkalmat adnak a megállásra, az elcsöndesedésre. A képek világából Michael Mucha honlapján további ízelítőt kaphatunk, ajánljuk őket a történelmi Bácska múltjával foglalkozók figyelmébe:
http://michaelmucha.de/fotografie.htm
http://michaelmucha.de/publikationen.htm

Kerény Zombor közelében fekszik, a török utáni időkben a bácskai sváb falut több más községhez hasonlóan a Magyar Királyi Kamara telepítette, a Kamara volt az 1767-ben alapított plébánia kegyura is (ettől az évtől kezdődően anyakönyveztek). Sarlós Boldogasszony temploma 1797-re épült fel. A 19. század elején már közel kétezer, német nyelvű lakosa volt, a plébános munkáját ekkor már káplánok is segítették. A népesség szépen gyarapodott, a 19. század közepén közel négyezer, a század végén pedig már több mint ötezer fős volt a település. A második világháború idején a jugoszláv partizánok német fogolytábort létesítettek a faluban, s a háborút követően a bácskai svábokat kollektív bűnösként kitelepítették. Helyükre a Balkán délebbi területeiről szerbeket telepítettek.

Kerény és más bácskai települések római katolikus épített örökségével kapcsolatban a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár gazdag forrásanyagot őriz. Az érseki központ és a plébániák levelezését feltárva készült el a levéltár "Építés-felszerelés" segédlete, a válogatott iratokhoz jegyzék készült, digitalizált másolatuk az E-kutatás szolgáltatásban online is elérhető.

Hírek: