Nyilvánosság és az I. vatikáni zsinat - előadás konferencián (2024.05.14.)

2024. május 14-én Nyilvánosság. Reprezentációk, hatások és kihívások címmel rendeztek tudományos konferenciát Budapesten, a Tomori Pál Főiskolán. A program részeként hangzott el Lakatos Andor levéltárvezető (KFL) előadása Nyilvánosság és az I. vatikáni zsinat címmel, melynek vetített vázlatát pdf formában elérhetővé tesszük.
A témáról röviden: a 19. századi egyháztörténet meghatározó eseménye volt az I. vatikáni zsinat, mely a kor sajtójának, a rendszeresen megjelenő tudósításoknak köszönhetően Európa-szerte nagy figyelmet kapott. Minden bizonnyal ennek is szerepe volt abban, hogy a zsinat éles politikai és közéleti viták kereszttüzébe került, és ennek hatásai alól a magyarországi püspökök sem vonhatták ki magukat. A háttérben a nyilvánosság szerepének, jellegének változása állt, amely immár nem csak tükre volt az eseményeknek, hanem szinte azok alakítójává vált, és furcsa helyzeteket eredményezett. A történteket ezúttal a sajtóban ellentétesen megítélt két magyar főpap, Haynald Lajos kalocsai érsek és Jekelfalussy Vince székesfehérvári püspök életútját és zsinati szerepét követve próbáljuk áttekinteni és értékelni.

Hírek: