18. századi kéziratos térképeinkről - egy "megkerült" példány kapcsán (2013.04.16.)

Farkas-Pávai 1792Eredeti, copf fakeretében, az érseki palota helyiségeiben függött hosszú időn át az az 1792-ből származó kéziratos-rajzos térkép, mely Bács-Bodrog vármegyét ábrázolja. Az üveg mögül kibontva, a hátlap felirataiból kiderült, hogy egyszer már jelzetet is kapott, és régi leírásában Pávai Sámuel munkájának tulajdonították. Címfelirata a következő: "Mappa I. Comitatus Bacsiensis et Bodrogiensis unitorum, elaborata per Samuelem Pávai desumta per Joann. Bapt. Farkas Paroch. Dautov. 1792". A 37x49 cm méretű térkép készítője tehát Farkas János dávodi plébános volt, aki rajzához figyelembe vette Pávai Sámuel munkáját. A címből sajnos nem világos, hogy egyszerű másolásról van-e szó, a "desumta" kifejezés ui. akár saját kiegészítéseket is megenged. Pávai Sámueltől pedig sajnos nem ismerünk hasonló korú-témájú térképet, így összehasonlításra egyelőre nincs lehetőségünk. Pávai egyébként az egyházmegyének is dolgozott, ő készítette a Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye első nyomtatott térképének rajzos változatát-alapját (1801, rézbe metszette Karacs Ferencz). Az 1801-es, honlapunkon is közölt térkép címe: "Mappa Exhibens totam Archidioecesin Colocensem, in Comitatibus Bacsiensi et Pestiensi diffusam, et in tres distinctos Archidiaconatus Cathedralem, Bacsiensem, et Tibiscanum divisam... Per Samuelem K. Pávai jur. geometram. aeri incisa per Franc. Karacs Pestini 1801."

Farkas János dávodi plébános 1792-es térképe a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár térképtárának darabjaként a Tk 337-es jelzetet kapta, jelenleg tisztítják-restaurálják, és tekintettel kéziratos jellegére, a jövőben nem falra függesztve, hanem fénytől védve, fekvő állapotban lesz elhelyezve. A 18. századi, áttekintő (nagyobb területi egységet ábrázoló) kéziratos térképek másik fontos darabja gyűjteményünkben Ruttkay Mihály 1763-as munkája a Duna partvidékének Pest-Pilis-Solt vármegyei szakaszáról, a két térkép együttesen magába foglalja az egyházmegye teljes területét, és elsőként ad rajzos képet annak 18. századi állapotáról. Ruttkay Mihály térképének reprint változata megvásárolható levéltárunkban, jelzete-leírása: KFL.VIII.2.a. No.142. Ruttkay Mihály: A Duna Pest megyei szakaszának és a környező mocsaraknak vízrajzi térképe, 1763. (123x57 cm) Eredeto címe: „Generalis Topographia defluxus Danubii per comitatus articulariter unitos Pest-Pilis-Solth decurrentis, una cum expressione paludum in plaga hac existentium...” Ruttkay, Michael jur. geom. et math.
A dokumentumról tájékoztatásként az alábbiakban egy digitális képet is közlünk:

Ruttkay: A Duna Pest megyei szakaszának térképe1763

 

Hírek: