Kalocsa és szállásai anyakönyvi adatbázisa a neten - 2013 őszén (2013.04.30.)

Az idei év nagy eseménye számunkra, hogy a magyarországi levéltárak közül elsőként egy teljes szövegű anyakönyvi adatbázist is publikálhatunk az Interneten, az ezzel kapcsolatos munkálatok május elején kezdődnek, és várhatóan ősszel fejeződnek majd be. Kalocsa és szállásai 1700-1910 közötti anyakönyvi adatbázisa több mint 160 ezer anyakönyvi bejegyzés átírt szövegét tartalmazza, lehetőséget adva az adatok szöveges keresésére (pl. név, foglalkozás, halált okozó megbetegedések stb.) és az eredeti forrás képi megjelenítésére is. A tartalom évtizedes munkával, több település római katolikus-, izraelita-  és állami anyakönyveinek feldolgozásával jött létre, és eddig csak helyben, ill. offline módon állt rendelkezésre. Az online változat az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma támogatásával, az Arcanum Adatbázis Kft. közreműködésével készül, és ősztől a hungaricana.hu oldalon kap majd helyet. A projekt nemcsak tartalmában újszerű, de módszertani kísérletnek is tekinthető, hiszen web2 alkalmazásai lehetővé teszik a tartalom fejlesztését, további szerkesztését és javítását is, így jövőjét a kutató közönség-közösség is alakíthatja. A levéltár 1910 utáni adatbeviteli munkát is tervez, ehhez jelenleg forrást, további támogatókat keres.

További információk a témával kapcsolatban:
Levéltárunkban 1997-ben kezdtük meg a Kalocsai anyakönyvi adatbázis készítését, melynek tartalma a város egykori területére-határára, s a később abból kiváló anyakönyvezési helyek (Szakmár és Homokmégy) 1700-1910 közötti információs anyagára épült. A döntően római katolikus vallású lakosság anyakönyveinek anyagát idővel a zsidó anyakönyvi másodpéldányok (1850-1895), ill. a polgári anyakönyvezés többlet-információival (1895-1910) is kiegészítettük, így az adatbázis a térség teljes lakosságát tekintve tartalmazza a születési (keresztelési), házassági- és halálozási adatokat. Az adatbázisban szereplő anyakönyvi bejegyzések (rekordok) száma meghaladja a 160 ezret, s a feldolgozott bejegyzések esetében a teljes adattartalom megőrzésére-átírására törekedtünk.
Másfél évtized alatt az adatbázis többször is platformot váltott, a szöveges feldolgozást Orbis adatbáziskezelő használatával kezdtük, majd a hozzáférést és a képek kezelhetőségét az Arcanum Adatbázis Kft. közreműködésével, off-line DVD kiadvány készítésével igyekeztük megoldani. A Folio Views szoftveres megjelenítés ugyan jól kutatható, de nem biztosítja megfelelően a tartalom folyamatos kezelését (javítását-kiegészítését), ill. az internetes közlés lehetőségét sem, ezért a jövő szempontjából az adattartalom hatékony, valóban széles körű kezelését-kutatását az internetes publikáció biztosíthatná.
A keresztelési-, házasságkötési, és halálozási bejegyzések szöveges információi remek forrást nyújtanak az innen származó lakosság családtörténeti kutatásaihoz, de emellett értékes adatokat tartalmaznak a társadalom- és településtörténeti, demográfiai- és néprajzi kutatásokhoz is (pl. népesedés, bevándorlás-migráció, foglalkozások, átlagéletkor, gyermekhalandóság, halált okozó megbetegedések, rokoni kapcsolatok, névadási szokások, rendkívüli események-balesetek stb. elemző vizsgálata).
Az anyakönyvi adatbázisban szerencsésen találkozhatnak a családkutatók igényei és a különféle tudományos kutatások lehetőségei. A digitális feldolgozás és közlés mennyiségileg és minőségileg is forradalmasíthatja a kutatásokat: lehetővé teszi a források tömeges, gyors használatát, távoli elérhetőséget biztosít, és meghatványozza a kutatások sebességét, eredményességét.
A tartalom fejleszthetősége, a különböző jogosultságú felhasználók (szerkesztők, munkatársak) alkalmazása lehetővé teszi az adattartalom interaktív használatát, a hasznos eredmények, megfigyelések-megjegyzések megosztását, kiegészítések, javítások közlését. A megvalósításnak ez a módja modell-értékű lehet, és hasznos tapasztalatokat hozhat a közgyűjtemények számára.
Végezetül egy-két példa az adatbázis korábbi kutatására-használatára:
Lakatos Adél: Kalocsa lakossága a 18. századi anyakönyvek tükrében in: Kalocsa történetéből, szerk.: Dr. Koszta László, Kalocsa, 2000. 209-241.o.
Utrecht University ICS/Department of Sociology, Faculty of Social and Behavioral Sciences: “Towards open societies? Trends, variations and driving forces of intergenerational social mobility in Europe over the past three centuries" – Prof. dr. Marco van Leeuwen, Lippényi Zoltán (az adatbázis foglalkozás adatainak statisztikai elemzése, házassági bejegyzések alapján)

A feladat végrehajtását az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma támogatja.

Hírek: