Szerverfrissítés - 913 ezer böngészhető kép honlapunkon (2013.11.06.)

2013. november 6-án 12 ezer képfelvétellel bővült E-kutatás szolgáltatásunk tartalma. Az elmúlt hónapokban folytattuk levéltárunk 1920-1992 közötti anyakönyvi másodpéldányainak digitalizálását, az elkészült felvételekből a kereszteltek anyakönyveit 1922-ig, az egybekeltek és meghaltak másodpéldányait 1952-ig töltöttük fel e-kutatási rendszerünkbe. A következő plébániák anyakönyvi anyagát egészítettük ki az említett módon: Bácsbokod, Bácsborsód, Tataháza, Tázlár-Szent János, Tompa-Szent Anna, Tompa-Szent János és Újtelek. A Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára engedélyével és közreműködésével, a náluk őrzött törvényhatósági másodpéldányok segítségével pótoltuk a Kecskemét-Főplébánián 1945-ben elpusztult meghaltak anyakönyveit az 1841-1876 közötti időszakból. Kecskemét-Főplébánia kutatható anyakönyvi anyaga tehát a rendszerünkből korábban hiányzó M 1841-1876 digitális képanyagával gazdagodott. Kutatói visszajelzések alapján kisebb javításokat és kiegészítéseket tettünk Kalocsa (E 1853), Bajmok (E 1873), Nemesnádudvar (K 1872) és Sükösd (IM 1830-1860) anyagában.

Tovább bővült KFL-online szolgáltatásunk tartalma, mely a levéltári állomány hierarchikus rendjét követve, a levéltári jelzetek használatával közli az elkészült képanyagokat. A rendszer részeként ez alkalommal a Kalocsai Főszékeskáptalan jegyzőkönyveit egészítettük ki a gazdasági jegyzőkönyvek 1834-1914 közötti sorával (KFL.II.1.a. Főkáptalani gazdasági jegyzőkönyvek 1803, 1834-1914), valamint feltöltöttük a káptalan hiteleshelyi iratainak és azok kötetes jegyzékének-mutatójának digitális képanyagát (KFL.II.4-b. Hiteleshelyi iratok, KFL.II.4.c-3. Hiteleshelyi okmányok jegyzéke és mutatója). Az említett hiteleshelyi jegyzéket kutatási segédletként Excel-táblázat formájában is feldolgozzuk, s a jövőben terveink szerint honlapunkon közölni fogjuk.

E-kutatás szolgáltatásunk keretében jelenleg összesen 913.707 képfájl böngészhető honlapunkon, a tartalom 45.284 mappába rendeződik. A levéltárban folyó digitalizálási projektek eredményeként 2009 ősze óta összesen mintegy egymillió képfelvétel készült.

Hírek: