A Kalocsai Főszékeskáptalan Hiteleshelyi Levéltára az interneten (2014.02.04.)

Levéltárunk honlapján, E-kutatás szolgáltatásunk részeként az interneten is kutathatóvá vált a Kalocsai Főszékeskáptalan Hiteleshelyi Levéltára. A káptalan 1739-ben kapta vissza hiteleshelyi jogát, ezt követően 1874-ig, a közjegyzői intézmény törvényi bevezetéséig keletkeztek itt a különféle közhitelű iratok. A fontos közügyeket tartalmazó, s ezért „országosnak” is nevezett hiteleshelyi levéltár állománya nélkülözhetetlen forrása a térség történetének a birtokviszonyok, a nemesség, a végrendeletek és más fontos jogi események tekintetében, s az iratokat a helytörténeti- és családtörténeti kutatók is szívesen használják. A kalocsai káptalan hiteleshelyi működése Pest-Pilis-Solt és Bács-Bodrog vármegyékre, valamint a Dunántúlon a szomszédos Baranya és Tolna vármegyék dunamenti részeire terjedt ki.
A Hiteleshelyi Levéltár darabszintű rendezése, kutatási segédletének elkészítése és képi digitalizálása az Erőforrások Minisztériuma (EMMI) támogatásával valósult meg (13959/2013/KOZGYUJT). A 165 oldal terjedelmű kutatási segédletet honlapunkon, pdf formátumban tesszük elérhetővé, a jegyzék tartalmazza az okmányok több mint ezer tételes jegyzékét, és a levéltárhoz készült régi mutatók (családnevek, intézmények, helynevek) átírását is. A segédlet az iratokat ismertető oldalon érhető el, használatával regisztrált kutatóink a kapcsolódó képanyagot is böngészni tudják, a levéltár állományáról összesen több mint hatezer digitális képfelvétel készült. További információk: az iratokat ismertető oldalon.

 

Hírek: