Túl az ezredik e-kutatói regisztráción - megfiatalodott levéltárunk kutató-közönsége (2014.05.21.)

Április vége felé, Szent György napján érkezett be az ezredik e-kutatói regisztráció rendszerünkbe, s ez a kerek szám alkalmat adott az értékelésre, a visszatekintésre. Az elmúlt hetekben átfésültük-elemeztük kutatói nyilvántartásaink adatait, és igyekeztünk megállapítani a legfőbb tanulságokat-eredményeket. A továbbiakban ezekből a megfigyelésekből adunk ízelítőt.
A regisztrációk beérkezése folyamatos-egyenletes volt (átlagosan munkanaponként egy új regisztráció érkezett), megoszlásuk a kért kutatási időt tekintve: negyedéves 58%, 15 napos 23%, egy éves 19%. A legkedveltebb változat tehát továbbra is a három hónapos hozzáférés maradt (szolgáltatásunk első évében csak ilyen regisztráció létezett), és kutatóink általában vissza is térnek hozzánk: egy-egy személyhez a három év alatt átlagosan két regisztráció tartozott.
A külföldi regisztrációk száma folyamatosan nőtt, arányuk jelentőssé vált: 24%, azaz minden negyedik regisztráció határon túlról érkezik.
A regisztrációk megoszlása életkorok szerint: 30 év alatti 5%, 30-60 közötti 67%, 60 feletti 28%. A 30-40-es korosztály adja a kutatók majdnem felét (47%), s a legaktívabb a 40-es korosztály (24%), tehát minten negyedik regisztráció 40-50 év közötti személyhez köthető.
Mindez azt jelenti, hogy jelentősen átalakult kutató-közönségünk a korábbi, helyi kutatóforgalomhoz képest. Korábban a határon túliak alig jutottak el hozzánk (4-5%), most szép számban vannak jelen (24%), és teljesen megfordult a kutatók „korfája”: a kereső korosztályok döntő többségben vannak a nyugdíjas korosztállyal és a diákokkal szemben, holott a kutatószobában ők korábban alig voltak jelen.
A fiatalabb, aktív kereső korosztályok azok, akik elsősorban szabadidejükben, munkaidőn túl, ill. hétvégén tudnak kutatni, így számukra jelentett különleges előnyt-lehetőséget e-kutatás szolgáltatásunk non-stop jellege, s elsősorban ők állnak kutatóforgalmunk jelentős növekedése mögött (kutatási eseteink száma az e-kutatás működése óta ötvenszeresére növekedett).
 

Hírek: